E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2002
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
PİTİRİAZİS ROZE' NİN VİRAL ENFEKSİYONLARLA İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF PITYRIASIS ROSEA WITH VIRAL INFECTIONS
Saniye Çınar, Arpi Tırpancı, Hülya Tufan, Gönül Ergenekon
Sayfalar 150 - 152

2.
FEBRİL KONVÜLZİYON VE EPİLEPTİK KONVÜLZİYONLARDA AİLE ÖYKÜSÜ
FAMILY HISTORY IN FEBRILE SEIZURES AND EPILEPTIC SEIZURES
Çağatay Nuhoğlu, Sibel Aka, Aysu Türkmen, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner
Sayfalar 153 - 155

3.
EKTOPİK GEBELİKLERDE LAPAROSKOPİ SONUÇLARIMIZ
LAPOROSCOPIC DATA OF OUR ECTOPIC PREGNANCY CASES
H Seyhani Kalender, İrfan Özer, Birol Cengizoğlu, Mustafa Altundağ, Orhan Ünal, Cem Turan
Sayfalar 156 - 159

4.
PERSİSTAN VE GEÇ BAŞLANGIÇLI POSTADOLESAN AKNE VULGARİSLİ KADINLARDA KLİNİK, HORMONAL VE ULTRASONOGRAFİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CLINICAL, HORMONAL AND ULTRASONOGRAPHIC SIGNS IN FEMALE PATIENTS WITH PERSISTENT AND LATE STARTING POSTADOLESCENT ACNE VULGARIS
Özer Arıcan, Sema Kılıç
Sayfalar 160 - 164

5.
AKUT ROMATİZMAL ATEŞ: 60 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
ACUTE RHEUMATIC FEVER: RETROSPECTIVE EVALUATION OF 60 CASES
Nurdan Erol, Aysu Türkmen, Ahmet Özgüner, Serpil Yavrucu
Sayfalar 165 - 169

6.
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA MAJOR RİSK FAKTÖRLERİ, SVH TİPİ VE CİNSİYET İLİŞKİSİ
RELATIONSHIPS BETWEEN MAJOR RISK FACTORS FOR CEREBROVASCULER DISEASES, SUPTYPES AND GENDER IN STROKE
Selen İlhan, Recep Alp, Abdulkadir Koçer, Ülkü Türk Börü
Sayfalar 170 - 172

7.
EKSTRENSEK ASTMALI ÇOCUKLARIN KLİNİK, SOSYAL VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SOCIAL, DEMOGRAPHIC AND CLINICAL FEATURES OF CHILDREN WITH EXTRINSIC ASTHMA
Sedat Öktem, Nadir Girit, Ayça Vitrinel, Gülnur Tokuç
Sayfalar 173 - 177

8.
ADNEKSİYAL KİTLELERDE TÜMÖR
TUMOR MARKERS AND SURGICAL APPROACHES OF ADNEXIAL MASSES
Esra Günay, H Seyhani Kalender, Birol Cengizoğlu, Cem Turan, Orhan Ünal
Sayfalar 178 - 181

9.
ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA GÖRÜNTÜLEME
RADIODIAGNOSTIC METHODS IN URINARY TRACT INFECTIONS
Aslı Uzer, Engin Tutar, Gülnur Tokuç, Sedat Öktem
Sayfalar 182 - 185

OLGU SUNUMU
10.
TÜYLÜ HÜCRELİ
HAIRY CELL LEUKEMIA: CASE REPORT
Selda Çelik, Demet Özgil, Züleyha Akkan, Bülent Yaşar, Seval Masatlıoğlu, Nevsun Arıkan, Nurcan Kılıçlı Çamur, Aylin Tekeş, Yaşar Yıldırım
Sayfalar 186 - 188

11.
TOTAL ÖZOFAJEKTOMİ SONRASI TRANSHİYATAL KOLON İNTERPOZİSYONU: OLGU SUNUMU
TRANSHIATAL COLON INTERPOSITION AFTER TOTAL ESOPHAGECTOMY: CASE REPORT
Cenan Oktay, Yalçın Varnalı, Enis Yüney, Timuçin Aydın, Murat Keskin
Sayfalar 189 - 191

12.
RAŞİTİZM SEKELİNE BAĞLI UNİLATERAL ALT EKSTREMİTE DEFORMİTESİ VE KISALIĞININ İLİZAROV YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ
TREATMENT OF UNILATERAL LOWER EXTREMITY DEFORMITY AND SHORTENING DUE TO RICKETS USING ILIZAROV TECHNIQUE
Mehmet Erdem, Güven Bulut, Deniz Gülabi, Göksel Çakar
Sayfalar 192 - 196

13.
AKCİĞERİN PRİMER ADENOİD KİSTİK KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
PRIMARY ADENOID CYSTIC CARCINOMA OF THE LUNG: CASE REPORT
Dilek Yavuzer, Recep Demirhan, Nimet Karadayı, Müberra Seğmen, Benan Çağlayan, Büge Öz
Sayfalar 197 - 199

14.
LATEKS ALLERJİLİ BİR GEBEDE GENEL ANESTEZİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
GENERAL ANESTHESIA FOR A PARTURIENT WITH LATEX ALLERGY: CASE REPORT
Hakan Erkal, Yaman Özyurt
Sayfalar 200 - 201

15.
İSKİAL TUBEROSİTAS AVULZİYON KIRIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
SURGICAL TREATMENT OF TUBER ISCHION AVULSION FRACTURE: CASE REPORT
Fatih Parmaksızoğlu, Güven Bulut
Sayfalar 202 - 203

16.
BOS rinoreli hastaya yaklaşım
Approach to patients with CSF rhinorrhea
Temel Coşkuner, Utku Kubilay, Sedat Dalbayrak, Şeref Ünver
Sayfalar 204 - 206

17.
LENFOSİTTEN FAKİR TİP HODGKİN LENFOMA YA DA GERÇEKTEN ÖYLE Mİ?
LYMPHOCYTE DEFLATED HODGKIN LYMPHOMA OR IS IT?
Murat Sezer, Taflan Salepçi, Ali Yayla
Sayfalar 207 - 209

18.
KÜNT KARIN TRAVMASINA BAĞLI KORPUS HEMORAJİKUM RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU
RUPTURE OF CORPUS HEMORRHAGICUM AFTER THE BLUNT ABDOMINAL TRAUMA: CASE REPORT
Selahattin Vural, Feyyaz Onuray, Erhan Tuncay, Yıldız Tuncay, Ergin Olcay
Sayfalar 210 - 212

DERLEME
19.
YENİ İNHALASYON ANESTEZİKLERİNDEN DESFLURAN
Gülcan Berkel Yıldırım
Sayfalar 213 - 215
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Ürtikerde klinik ve tedavi
Urticaria: Clinical findings and treatment
Özer Arıcan, Ramazan Kutluk
Sayfalar 216 - 221
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
SOLİTER TİROİD NODÜLÜNÜN TANI VE TEDAVİSİNE YAKLAŞIM
Tarık Er, Özcan Yıldız, Mehmet Yıldırım
Sayfalar 222 - 224
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale