E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 31 (4)
Cilt: 31  Sayı: 4 - 2020
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sürfaktanın Rinitis Medikamentoza Tedavisinde Etkin Rolü Var Mı? Deneysel Hayvan Çalışması
Can Surfactant Be Used in Treatment of Rhinitis Medicamentosa? An Experimental Animal Study
Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Kayhan Başak, Murat Sarı
doi: 10.14744/scie.2020.66934  Sayfalar 309 - 313

KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
3.
Kapsaisin’in Random Paternli Cilt Fleplerinin Yaşayabilirliğinde ve Anjiogenezi Üzerindeki Etkisi
The Effect of Capsaicin on the Viability and Angiogenesis of Random-Pattern Skin Flaps
Mehmet Ersin Gönüllü, Çağla Çiçek, Emre Güvercin, Gaye Filinte, Deniz Filinte
doi: 10.14744/scie.2020.77699  Sayfalar 314 - 318

4.
Alfa Lipoik Asidin Sıçanlarda Serebral Vazospazm Üzerine Koruyucu Etkileri
Protective Effects of Alpha-Lipoic Acid on Cerebral Vasospasm in Rats
Hasan Ocak, Evren Aydoğmus, Burak Bahadır, Murat Kalaycı, Emrah Keskin, Bektaş Açıkgöz
doi: 10.14744/scie.2020.28863  Sayfalar 319 - 323

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
COVID-19 Pnömonisi Olan Hastaların Klinik Seyrinde Vücut Kitle İndeksi Bir Risk Faktörü Mü?
Is Body Mass Index A Risk Factor in the Clinical Course of Patients with Coronavirus Disease 2019 Pneumonia?
Demet Turan, Elif Tanrıverdi, Mustafa Çörtük, Binnaz Zeynep Yıldırım, Efsun Gonca Uğur Chousein, Halit Çınarka, Mehmet Akif Özgul, Erdoğan Çetinkaya
doi: 10.14744/scie.2020.29974  Sayfalar 324 - 328

6.
Frequency of Microvascular Complications in the Early Phase of Diabetes Mellitus Type 2 with Albuminuria
Ismana Surkovic, Ismet Suljevic, Antonija Filipovic, Maida Turan, Omer Suljevic
doi: 10.14744/scie.2020.49368  Sayfalar 329 - 334

7.
Obstetrik Popülasyonda Post-Dural Ponksiyon Baş Ağrısının Tedavisi İçin Transnasal Sfenopalatin Ganglion Bloğu
Transnasal Sphenopalatine Ganglion Block For Treatment of Post-Dural Puncture Headache in Obstetric Population
Mehmet Yılmaz, Vildan Kılıç Yılmaz, Ayşe Zeynep Turan, Ünal Türkay, Hasan Terzi, Yunus Gürkan Türker, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.14744/scie.2020.39358  Sayfalar 335 - 339

8.
Sigmoid Kolon Kanseri Nedeniyle Rezeksiyon Yapılan Kolon Spesmenlerinde Formalin Solüsyonun Cerrahi Sınır Uzaklığına ve Tümör Boyutuna Etkisi
The Effect of Formalin Solution On Surgical Margin Distance and Tumor Size in Colonspecimens Resected Because of Sigmoid Colon Cancer
Hüseyin Çiyiltepe, Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Ulaş Aday, Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Erdal Polat, Kayhan Başak
doi: 10.14744/scie.2020.17363  Sayfalar 340 - 344

9.
Aort, İliak ve Femur Bifurkasyon Açıları İle Diyabetik Hastalarda Diyabetik Ayak Gelişimi Öngörülebilir mi? Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi Çalışması
Can Development of Diabetic Foot be Predicted Using Aortic, Iliac and Femoral Bifurcation Angles? A Computed Tomography Angiography Study
Ömer Özçağlayan, Tuğba İlkem Kurtoğlu Özçağlayan
doi: 10.14744/scie.2020.39306  Sayfalar 345 - 349

10.
Dirençli Glokom Olgularında Ahmed Glokom Valv İmplantasyonu Kısa Dönem Sonuçları
Short-Term Results of Ahmed Glaucoma Valve Implantation in Refractory Glaucoma
Raziye Dönmez Gün, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2020.06977  Sayfalar 350 - 355

11.
İstanbul Genelinde Sağlık Personeline Verilen İnme Eğitimlerinin Etkinliği
Effectiveness of Stroke Training Provided to Istanbul Medical Staff
Semih Korkut, Yaşar Sertbaş, Elif Arslan, Selma Dağcı, Kenan Ahmet Türkdoğan
doi: 10.14744/scie.2020.83723  Sayfalar 356 - 361

12.
Egzersiz Aktivite ve Gıda Tüketimi Davranışlarının Sigara Bıraktırma Programında Tedavi Başarısı Üzerine Etkisi
Effect of Exercise Activity and Food Consumption Behavior on the Success of Smoking Cessation Program
İlim Irmak, Ümran Sertçelik, Ceren Değirmenci, Emine Keleş, Aslı Öncel, Ebru Çelebioğlu
doi: 10.14744/scie.2020.88155  Sayfalar 362 - 369

13.
Anti-HCV Pozitif Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı
Incidence of Metabolic Syndrome in Anti-Hepatitis C Virus Positive Patients
Mehmet Emirhan Işık, Arzu Cennet Işık, Semra Özgümüş, Ramazan Korkusuz, Sevtap Şenoğlu, Hayriye Esra Ataoğlu
doi: 10.14744/scie.2020.87059  Sayfalar 370 - 375

14.
Alt Ekstremite Cerrahisinde Spinal Anestezi ve Ultrason Eşliğinde Yapılan Kombine Siyatik-Femoral Sinir Bloğunun Peroperatif Anestezi ve Postoperatif Analjezi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Bir Klinik Çalışma
Comparison of Spinal Anesthesia and Ultrasound-Guided Combined Sciatic-Femoral Block on Perioperative Anesthesia and Postoperative Analgesic Effect in Lower Limb Surgery: A Randomized Controlled Clinical Trial
Yılmaz Karaduman, Banu Cevik, Burak Yıldız, Fatih Doğu Geyik, Kemal Tolga Saracoğlu
doi: 10.14744/scie.2020.87587  Sayfalar 376 - 381

15.
Atipik Küçük Asiner Proliferasyon Tanılı Olguların Histomorfolojik Özelliklerinin Malignite Tanısındaki Önemi
Histomorphological Features of Atypical Small Acinar Proliferations (ASAP) That Favor Malignancy
Ayşe Gökçen Sade, Şükran Sarıkaya, Nagehan Özdemir Barışık, Cem Cahit Barışık, Sibel Şensu
doi: 10.14744/scie.2020.83097  Sayfalar 382 - 387

16.
Tiroid Cerrahisinde Branşlaşmanın Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
The Effect of Specialization on Postoperative Complications in Thyroid Surgery
Yasin Tosun, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Ozan Akıncı
doi: 10.14744/scie.2020.42275  Sayfalar 388 - 392

DERLEME
17.
COVID-19 Hastalarda Sezaryen Sırasında Anestezi Hakkında Ne Biliyoruz
What We Know About Anesthesia During Caesarean Section in COVID-19 Patients
Antigona Hasani, Rajmonda Nallbani, Ayten Saraçoğlu
doi: 10.14744/scie.2020.03930  Sayfalar 393 - 396

OLGU SUNUMU
18.
Çocuk Acil Servisine Getirilen İki Bebekte Methemoglobinemi
Methemoglobinemia in Two Infants Brought to the Pediatric Emergency Department
Ayşegül Pala, Olena Erkun, Öner Özdemir, Zahir Şehmusoğlu
doi: 10.14744/scie.2020.16362  Sayfalar 397 - 400

19.
Holmium YAG laser ablasyon ile kıllı üretranın tedavisi: Olgu Sunumu
Treatment of Hairy Urethra with Holmium: YAG Laser Ablation: A Case Report
Erdinç Dinçer, Mehmet Bulut, Ahmet Halil Sevinç, Burcu Hancı Sevinç, Fatih Tarhan
doi: 10.14744/scie.2020.07830  Sayfalar 401 - 403

EDITÖRE MEKTUP
20.
Trakeastomal Stenoz Gelişen Total Larenjektomi Olgularında Çift Ters Z Plasti
Corrigendum: Double Reversing Z Plasty for Tracheastomal Stenosis After Total Laryngectomy
Burak Karabulut, Hakan Avcı, Sedat Aydın
doi: 10.14744/scie.2020.05900  Sayfa 404
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale