E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 2018
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Akciğer Kanserinin Evrelemesinde PET/BT ve İnvaziv Evrelemenin Patolojik Evreleme İle Karşılaştırılması: 240 Olgunun Analizi
Comparison of PET/CT with Invasive Staging and Pathological Staging of Lung Cancer; Analysis of 240 Cases
Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü, Sevda Şener Cömert, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2018.84856  Sayfalar 1 - 7

2.
Keratokonuslu Hastalarda İntrastromal Kornea Halka Segmentinin Uzun Dönem Yaşam Kalitesi Sonuçlarının Ulusal Göz Enstitüsü-Refraktif Kusur Yaşam Kalitesi Testi İle Değerlendirilmesi
Long-Term Quality of Life Results of Intrastromal Corneal Ring Segment Implantation in Keratoconus Patients Using the National Eye Institute Visual Function Questionnaire
Ayşegül Penbe, Işıl Kutlutürk Karagöz, Anıl Kubaloğlu, Esin Söğütlü Sarı
doi: 10.14744/scie.2018.29491  Sayfalar 8 - 13

3.
Primer Akciğer Kanseri Tanısında Tek Akciğer Ventilasyonu İle Rezeksiyon Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Patients with a Diagnosis of Primary Lung Cancer Who Underwent Resection with One-Lung Ventilation
Gülten Arslan, Banu Çevik, Çiğdem Arzum Örskıran, Fatih Doğu Geyik, Ekin Ezgi Cesur, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2018.30074  Sayfalar 14 - 18

4.
Kolonoskopik İncelemeye Bağlı Gelişen Komplikasyonlar: Bir Cerrahi Kliniğinin 10 Yıllık Deneyimi
Complications Associated with Colonoscopic Interventions: The 10-Year Experience of a Surgery Clinic
Hacı Hasan Abuoğlu, Mehmet Gençtürk, Emre Günay, Erkan Özkan, Mehmet Onur Gül, Münip Ali Tolga Müftüoğlu
doi: 10.14744/scie.2018.30974  Sayfalar 19 - 23

5.
Anestezi Açısından Perkütan Nefrolitotomi: Bir Referans Hastanesindeki Üç Yıllık Deneyim
Anesthesia View in Percutaneous Nephrolithotomy: A 3-year Experience of a Referral Hospital
Banu Çevik, Bilal Eryıldırım
doi: 10.14744/scie.2018.30502  Sayfalar 24 - 29

6.
Ekstrapulmoner Sarkoidozda Birden Fazla Organ Tutulumu
Extrapulmonary Sarcoidosis with Multiple-Organ Involvement
Emine Aksoy, Eylem Tunçay, Birsen Ocakli, Sümeyye Alparslan Bekir, Sinem Güngör, Fatma Tokgöz Akyıl, Pakize Sucu, Dilek Yavuz, Murat Yalçınsoy
doi: 10.14744/scie.2018.42650  Sayfalar 30 - 35

7.
Pediyatrik Anestezi Uygulamalarında Derlenme Ajitasyonunu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Affecting Emergence Agitation in Pediatric Anesthesia Practice
Gökhan Uğur, Elif Bombacı, Banu Çevik
doi: 10.14744/scie.2018.28290  Sayfalar 36 - 44

8.
Silikozis ve İdrar Analizi
Silicosis and Urinary Analysis
Hilal Altınöz, Gülçin Kantarcı, Zehra Eren, Cengiz Çelikkalkan, Veli Göylüsün, Birsen Ocaklı
doi: 10.14744/scie.2018.07379  Sayfalar 45 - 48

9.
Non-entübe İki Taraflı Uniportal Endoskopik Torakal Sempatektomi
Non-Intubated Bilateral Single Port Endoscopic Thoracic Sympathectomy
Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü, Fatih Doğu Geyik, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2018.02986  Sayfalar 49 - 52

OLGU SUNUMU
10.
Adenohipofizin İğsi Hücreli Onkositomu: Atipik Histomorfolojik Özellikler ve Erken Nüks Gösteren Bir Olgu
Spindle Cell Oncocytoma of the Adenohypophysis: A Case with Atypical Histomorphological Features and Early Recurrence
Nilüfer Onak Kandemir, Banu Doğan Gün, Burak Bahadır, Şanser Gül, İlker Öz, Nagehan Özdemir Barışık
doi: 10.14744/scie.2017.29392  Sayfalar 53 - 59

11.
Adenotonsillektomi Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Grisel Sendromu
A Rare Complication Following Adenotonsillectomy: Grisel’s Syndrome
Niyazi Altıntoprak, Kübra Murzoğlu Altıntoprak, Furkan Keskin, Öner Çelik
doi: 10.14744/scie.2018.79188  Sayfalar 60 - 62

OLGU SERISI
12.
Lokal Anestezik Olarak Prilokain İki Yaş Altı Çocuklarda Ne Kadar Güvenli?: Olgu Serisi
How Safe is Prilocaine as a Local Anesthetic in Children Younger Than 2 Years of Age: A Case Series
Merve Güllü, Nahide Haykır, Perran Boran, Gülnur Tokuç
doi: 10.14744/scie.2018.79106  Sayfalar 63 - 67

LookUs & Online Makale