E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 1990
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Steroid ve Bronkodilatatör Tedavinin Nokturnal Hipoksemiye Etkileri
The Effects of Steroids and Oral Bronchodilator Drugs in Patients with Chronic Bronchial Obstruction
Yaşar Yılmazkaya, Nejdet Balcı, Zeynep Öcal, Fevzi Güneş, Mümeccel Akman, Asiye İnan, Münip Külekcioğlu, Sibel Erim
Sayfalar 5 - 7

2.
Diabetes Melliusta Hiperkoagulobilite
Hypercoagulobility in Diabetes Mellitus
Durmuş Şendağ, Ali Yayla, Vesile Bolaç, Hikmet Şendağ, Mualla Ayyıldız, Aykut Uluhan
Sayfalar 8 - 11

3.
Atopinin Değerlendirilmesinde Yeni bir İnvitro Test
A New Invitro Test in The Atopia
Leyla Tural, Oğuz Söylemezoğlu, Celal Türkkan, Mualla Ayyıldız
Sayfalar 12 - 14

4.
Akalazyada Özofagus Endosonografisi
Endoscopic Ultrasonography in the Achalosia
Karl Ziegler, Mendel Gregor, Mevsim Diriker, Markus Frederich
Sayfalar 15 - 18

5.
Kemik Bankası Kurulması Tıbbi Prensipleri ve Yasal Yönleri
The Methods of Bone Banking and the Laws of Tissue Transplantation in Turkey
Muzaffer Aykurt
Sayfalar 19 - 30

DERLEME
6.
Dahili Hastalarda Depresyon
The Depression Symptoms in Internal Diseases
Salih Yaşar Özden
Sayfalar 31 - 35

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Ayak bileği parsiyel bağ kopmalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon
Our physical therapy and rehabilitation programme on partial injuries of ankle joint
Bilge Aykurt, Muzaffer Aykurt
Sayfalar 36 - 39

DERLEME
8.
Geniş Yanıklarda İlk 48 Saat
The First 48 Hours in Large Burns
Erol Kışlaoğlu
Sayfalar 40 - 45

OLGU SUNUMU
9.
Foetus Papyracea Olgusu
A Case of Foetus Papyracea
Eşref Yazıcıoğlu, Elvan Karslı, Ali Yalçın
Sayfalar 46 - 48

10.
Boerhaave Sendromu (Bir Olgu Nedeniyle)
Boerhaave's Syndrome
Yaşar Yılmazkaya, Fevzi Güneş, Esra Öztürk, Zeki Çavuşoğlu, Yusuf Sönmez, Ali Alemdar, Şahin Barut
Sayfalar 49 - 51

11.
Diyafragma Rüptürleri (Tanısı Geç Konmuş İlginç bir Olgu)
An Interesting Case of Diaphragma Rupture
Nur Akgün Şenel, Zeki Çavuşoğlu, Ersin Ünlüer, Neşe Aydın
Sayfalar 52 - 56

DERLEME
12.
Viral Hepatitler ve Bugünkü Durumu
Current Diagnosis and Treatment of Vıral Hepatitis
Rüknettin Öğütman
Sayfalar 57 - 59
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Kolonoskopi
Colonoscopy
Lütfi Değirmencioğlu
Sayfalar 60 - 62
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale