E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - 2002
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
HAVA KİRLİLİĞİNİN SİVAS GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNE YATIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF AMBIENT AIR POLLUTION ON HOSPITAL ADMISSIONS IN SIVAS RESPIRATORY DISEASE HOSPITAL
Yener Koç, Naim Karagöz, Amine Söylemez Seven
Sayfalar 75 - 78

2.
Rektum kanseri tedavisinde son altı yıllık tecrübemiz
Our six-year experience in the treatment of rectal cancer
Necmi Kurt, Selçuk Gülmez, Oğuzhan A. Torlak, Mustafa Öncel, Metin Kement, Cengiz Gemici, Taflan Salepçi
Sayfalar 79 - 82

3.
Multiple myelom tanısı ile takip ve tedavisi düzenlenen olguların klinik ve patolojik durumlarının retrospektif analizi
Retrospective analysis of the clinical and pathological states of multiple myeloma patients
Özlem Nuray Türe, Taflan Salepçi, Haluk Sargın, Yener Koç, Ali Yayla
Sayfalar 83 - 86

4.
ERİŞKİNLERDE SEBOREİK DERMATİTTE ORAL TERBİNAFİN TEDAVİSİ
ORAL TERBINAFINE FOR THE TREATMENT OF SEBORRHEIC DERMATITIS IN ADULTS
Özer Arıcan, Tevhide Bozkaya
Sayfalar 87 - 90

5.
ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAKEOBRONŞİAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARINDA RİJİT BRONKOSKOPİ UYGULAMALARIMIZ
THE PRACTICE OF RIGID BRONCHOSCOPE IN THE TREATMENT OF TRACHEO-BRONCHIAL FOREIGN BODY ASPIRATION IN OUR PEDIATRIC PATIENTS
Recep Demirhan, Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Hasan Fehmi Küçük, Erhan Çıplakgil, Necmi Kurt, Zuhal Arıkan, Mustafa Gülmen
Sayfalar 91 - 93

6.
TEMİZ VE TEMİZ-KONTAMİNE YARA YERİ ENFEKSİYONLARINDA HAVA KAYNAKLI BAKTERİLERİN ROLÜ
THE ROLE OF AIR-BORNE BACTERIA IN SURGICAL WOUND INFECTION OF CLEAN AND CLEAN-CONTAMINATED WOUNDS
Necmi Kurt, Hasan Fehmi Küçük, Gülden Ersöz, Kasım Fincan, Özden Gül, Gürhan Çelik
Sayfalar 94 - 97

7.
İSTANBUL'DA YAŞAYAN İLKOKUL ÇOCUKLARINDA ONİKOMİKOZ SIKLIĞI
THE INCIDENCE OF ONYCHOMYCOSIS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN ISTANBUL
Saniye Çınar, Şafak Bozkurt, Hülya Tufan, Gönül Ergenekon
Sayfalar 98 - 100

8.
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA PSÖDOEKSFOLİASYON (PEX) SENDROMUNUN GÖRÜLME SIKLIĞI
FREQUENCY OF PSEUDOEXFOLIATION SYNDROME (PEX-S) ADMITTED TO THE OUTPATIENT OPHTHALMOLOGY CLINIC
Ali İhsan İncesu
Sayfalar 101 - 103

9.
PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMALARI: BEŞ VAKANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMAS: RETROSPECTIVE EVALUATION OF FIVE CASES
Murat Özışık, Taflan Salepçi, Haluk Sargın, Yener Koç, Ali Yayla
Sayfalar 104 - 106

10.
ROZASEADA AÇLIK KAN ŞEKERİ VE TİROİD HORMONLARI
FASTING BLOOD GLUCOSE AND THYROID HORMONES IN ROSACEA
Özer Arıcan, Hayal Hayırlıoğlu
Sayfalar 107 - 110

OLGU SUNUMU
11.
VİTİLİGO VE PSORİAZİS BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
PSORIASIS IN A PATIENT WITH CONCOMITANT VITILIGO: CASE REPORT
Özer Arıcan, Zeynep Algün
Sayfalar 111 - 114

12.
BİR PARAGANGLİOMA OLGUSU
A PARAGANGLIOMA CASE
Turgay Erginel, Taflan Salepçi, Hakan Acar, Ayhan Erdemir, Sevinç Keser, Ergin Olcay
Sayfalar 115 - 117

13.
DİRSEK ÜSTÜ SUBTOTAL AMPUTE KOLDA REVASKÜLARİZASYONDAN SONRA FONKSİYONEL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI: OLGU SUNUMU
THE METHODS FOR IMPROVING FUNCTIONAL CAPACITY OF A REVASCULARIZED UPPER EXTREMITY AFTER ABOVE-ELBOW SUBTOTAL AMPUTATION: CASE REPORT
Fatih Parmaksızoğlu
Sayfalar 118 - 119

14.
SAĞ ORTA SEREBRAL ARTER ENFARKTINA BAĞLI GELİŞEN ÇAPRAZ AFAZİ OLGUSU
A CASE OF CROSSED APHASIA DUE TO RIGHT MIDDLE CEREBRAL ARTERY INFARCTION
Recep Alp, Ülkü Türk Boru, Abdulkadir Koçer, Selen İlhan
Sayfalar 120 - 121

15.
KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTADA SAĞ AKCİĞER LOBEKTOMİ OPERASYONUNDA ANESTEZİ YÖNTEMİ
ANESTHETIC MANAGEMENT FOR PULMONARY LOBECTOMY IN A PATIENT WITH CHRONIC RENAL FAILURE
Ayşenur Boztepe, Tamer Kuzucuoğlu, Recep Demirhan, Yaman Özyurt, Selda Gül, Zuhal Arıkan
Sayfalar 122 - 124

16.
İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURA: OLGU SUNUMU
IMMUNE THROMBOCYTOPENIC PURPURA: CASE REPORT
Mesut Şeker, Yener Koç, Şenol Güler, Haluk Sargın, Ömer Seven, Murat Özışık, Mustafa Tekçe, Taflan Salepçi, Ali Yayla
Sayfalar 125 - 128

17.
AKCİĞER KANSERİNİN SÜRRENAL METASTAZI: OLGU SUNUMU
ADRENAL METASTASIS OF LUNG CARCINOMA: CASE REPORT
İrfan Sancaklı, Recep Demirhan, Turgay Erginel, Feyyaz Onuray, Gülay Dalkılıç, Sevda Özdogan, Selahattin Vural, Ergin Olcay
Sayfalar 129 - 130

18.
DİZÖNÜ AĞRISININ NADİR NEDENLERİNDEN BİRİ: İDYOPATİK PATELLA OSTEONEKROZU
AN UNUSUAL CAUSE OF ANTERIOR KNEE PAIN: IDIOPATHIC PATELLA OSTEONECROSIS
Deniz Gülabi, Ömer Faruk Taşer, Güven Bulut, Mehmet Erdem, Bülent Kılıç
Sayfalar 131 - 133

19.
HİPOKALAMİK PERİYODİK PARALİZİ VE HİPERTİROİDİ: OLGU SUNUMU
HYPOKALEMIC PERIODIC PARALYSIS AND HYPERTHYROIDISM: CASE REPORT
Gürkan Günel, Murat Çabalar, Müjdat Batur Canöz, Hüsniye Aslan, Orhan Yağız, Şirin Saçak, Savaş Tuna
Sayfalar 134 - 136

20.
EPİDURAL ANESTEZİDE %0.5 ROPİVAKAİN KULLANIMINA BAĞLI EPİLEPTİK NÖBET: OLGU SUNUMU
SEIZURE INDUCED BY EPIDURAL INJECTION OF 0.5% ROPIVACAINE: CASE REPORT
Hüsnü Süslü, Banu Çevik, Zuhal Arıkan, Serhan Çolakoğlu
Sayfalar 137 - 138

DERLEME
21.
Obstetrikal brakial pleksus paralizili çocukların takibi
Follow-up of children with obstetrical brachial plexus palsy
Mehmet Erdem, Güven Bulut, Deniz Gülabi, Göksel Çakar
Sayfalar 139 - 141
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
BESİN ALLERJİSİ
Özer Arıcan, Oya Yeşim Hacımustafaoğlu
Sayfalar 142 - 146
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
STEROİD KULLANIMI VE OSTEOPOROZ
Haluk Sargın, Güven Bulut
Sayfalar 147 - 149
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale