E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2014
1.
Kapak ve Künye
Cover
Keah 2014–2
Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Gebelikte trombositopeni saptanan olguların fetomaternal sonuçları
Feto-maternal outcomes of pregnancies with thrombocytopenia
Burcu Artunc Ulkumen, Filiz Aktenk, Yesim Baytur
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.25582  Sayfalar 89 - 94

3.
Keratokonus hastalarının tedavisinde bıg-bubble tekniği ile yapılan derin anterior lamellar keratoplasti ameliyatının uzun dönem sonuçları
Techniques in the treatment of keratoconus patients with big-bubble deep anterior lamellar keratoplasty long-term results of operation
Oğuzhan Genç, Esin Söğütlü Sarı
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.43179  Sayfalar 95 - 100

4.
Reprodüktif Çağdaki Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
Prevalence and risk factors of female urinary incontinence during reproductive stage
Zehra Sema Özkan, Ekrem Sapmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.93271  Sayfalar 101 - 106

5.
Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığında enfeksiyona sebep olan mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları
Microorganisms and antibiotic sensitivity in infection of congenital nasolacrimal duct obstruction
Selim Cevher, Nedime Şahinoğlu Keşkek, Asım Kayıklık, Şakir Özgür Keşkek, Gonca Özyazıcı
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.66934  Sayfalar 107 - 111

6.
Karın posterior bölgesine penetre delici kesici alet yaralanmalarında konservatif tedavi
Selective non-operative management in penetrating posterior abdominal stab injuries
Metin Yücel, Adnan Özpek, İbrahim Atak, Ali Kılıç, Fatih Başak, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.37928  Sayfalar 112 - 116

7.
Distal Klavikula Kırıklarında Periakromiyal İntramedüller Kirschner Teli Fiksasyonunun Omuz Eklem Hareketlerine Etkisi
Effects of Periacromial Kirchner Wire Fixation on Shoulder Range of Motion in Surgical Management of Distal Clavicula Fractures
Birkan Kibar, Tuhan Kurtulmuş, Necdet Sağlam, Gürsel Saka, Uğur Bakır, Esra Demirel
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.97059  Sayfalar 117 - 123

8.
Böbreğin renal hücreli kanserlerinde klinik ve histopatolojik özellikler
Clinical and histopathological features at the renal cell cancers of kidney
Akif Türk, Hasan Aslan, Muhsin Balaban, Mehmet Kutlu Demirkol, Fatih Tarhan
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.81489  Sayfalar 124 - 126

9.
Obezite Ve İrritabl Barsak Sendromu
Obesity And Irritable Bowel Syndrome
Tülay Karabayraktar, Emel Ahıshalı, Can Dolapçıoğlu, Buket Tekin, Şule Temizkan, Mehmet Taşkın Eğici, Reşat Dabak
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.59320  Sayfalar 127 - 132

10.
Hastanemiz İç Hastalıkları Kliniğine Başvuran Diyabetik Hastaların Sosyokültürel Durum ve Tedavi Sürecinin SF36 SAĞLIK ÖLÇEĞİYLE Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Sociocultural Status and Management Course Of The Diabetic Patients Admitted To Internal Medicine Department of our Hospital Using SF36 Health Survey
Ercan Ergin, Seydahmet Akın, Zeynep Göktaşlar, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.47450  Sayfalar 133 - 137

11.
Klivaj Evresi ve Blastokist Embriyo Transferlerinin Over Rezervine Göre Karşılaştırılması
Comparison of cleavage stage versus blastocyst embryo transfer with regard to ovarian reserve
Zehra Sema Özkan, Mustafa Ekinci, Hüseyin Timurkan, Ekrem Sapmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.14238  Sayfalar 138 - 142

OLGU SUNUMU
12.
Waardenburg Sendromu Tip 1: Olgu Sunumu
Waardenburg Syndrome Type 1: Case Report
Kenan Civelek, Nilüfer Zorlutuna Kaymak, Baran Kandemir, Leyla Yavuz, İhsan Yılmaz, Yusuf Özertürk
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.72692  Sayfalar 143 - 146

13.
Ferritin Düzeyi Normal Olan Erişkin Still Hastalığı Olgusu
An Adult Onset Still's Disease with Normal Ferritin Level
Muhammet Emin Erdem, Seydahmet Akın, Aslı Göcek Özal, Adnan Helvacı, Selahattin Ertürk, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.87699  Sayfalar 147 - 150

14.
Akciğerin Primer Adenoid Kistik Karsinomu: Olgu Sunumu
Primary Adenoid Cystic Carcinoma of the lung: Case Report
Duygu Gedik, Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Alpaslan Mayadağlı, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner, Mihriban Koçak, Naciye Özşeker, Kemal Ekici, Şermin Çoban Kökten
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.00378  Sayfalar 151 - 154

15.
Üniversitemizde bir ilk; Uniport sempatektomi deneyimimiz
The first of the university; Uniport experience with sympathectomy
Tülin Durgun Yetim
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.45403  Sayfalar 155 - 158

16.
Enfeksiyoz mononükleoza bağlı plevral efüzyon gelişen bir olgu ve etkeni Ebstein-Barr virusu
Infectious mononucleosis with pleural effusion due to Epstein-Barr virus
Ufuk Yükselmiş, Yeşim Acar, Yelda Türkmenoğlu, Servet Erdal Adal
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.77699  Sayfalar 159 - 161

17.
Fetal over kisti: antenatal tanı ve yönetim
Fetal ovarian cyst: antenatal diagnosis and management
Burcu Artunc
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.47135  Sayfalar 162 - 164

18.
Geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası akut intraoperatif atelektazi olgusu
Case of acute intra-operative atelectasis during post upper respiratory tract infection period
Cemil Adaş, Hilal Adaş, Uygar Utku, Bünyamin Cüneyt Turan
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.80488  Sayfalar 165 - 167

19.
Kaynağı Bilinmeyen Bir Cilt Altı Metalik Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
An Incidentally Found Subcutaneous Foreign Body of Unknown Origin: Case Report
Serdar Evman
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.59023  Sayfalar 168 - 170

DERLEME
20.
Hastalar için Hasta Güvenliği
Patient Safety for Patient
Efe Onganer, Birkan Bozkurt, Mehmet Kılıç
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.49389  Sayfalar 171 - 174

EDITÖRE MEKTUP
21.
Hızlı Progrese Olan Bir Nodüler Malin Melanom Olgusu
Noduler Malign Melanoma Presenting With Rapid Progression: A Case Report
Kemal Ekici, Alpaslan Mayadağlı, Naciye Özşeker, Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.36002  Sayfalar 175 - 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale