E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - 2014
1.
Kapak ve Künye
Cover
Keah 2014–1
Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Oosit Morfolojik Komponentlerinin Fertilizasyona Etkisi
Impact of Oocyte Morphological Components on Fertilization
Zehra Sema Özkan, Mustafa Ekinci, Hüseyin Timurkan, Ekrem Sapmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.69862  Sayfalar 1 - 4

3.
İç Hastalıkları Ameliyat Hazırlık Polikliniğinde Diyabet ve Hipertansiyonun Ameliyat Gecikmesindeki Rolü
The Role of Hypertension and Diabetes in Delayed Operations and Surgery Preparation at the Internal Medicine Polyclinic
Seydahmet Akın, Ercan Ergin, Muhammet Emin Erdem, Sinan Kazan, Semih Keçici, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.59454  Sayfalar 5 - 8

4.
Varikoselektomide Yara Yeri Lokal Anestezisinin Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkinliği
The Efficacy of Intraincisional Local Anesthesia on Postoperative Pain in Varicocelectomy
Utku Sari, Salih Budak, Evrim Emre Aksoy, Şükrü Kumsar, Adil Emrah Sonbahar, Tuğba Sonbahar, Fikret Bayer, Öztuğ Adsan
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.72621  Sayfalar 9 - 12

5.
Tip 2 Diyabetik Hastalarda Hangi Tedavi ile Glisemik Hedeflere Ulaştık?
Which Treatment Reaches Glycemic Goals in Type-2 Diabetic Patients?
Ercan Ergin, Seydahmet Akın, Ersin Efetürk, Muhammet Emin Erdem, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.27122  Sayfalar 13 - 18

6.
İnsidental Saptanan Apendiks Karsinoid Tümörü
Carcinoid Tumor of the Appendix Detected Incidentally
Fatih Başak, Mustafa Hasbahçeci, Tolga Canbak, Aylin Acar, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.69772  Sayfalar 19 - 22

7.
Meibomius Bezi Disfonksiyonu Olan Hastalarda Gözyaşı Fonksiyonu Test Sonuçları
Tear Function Test Results in Patients with Meibomian Gland Dysfunction
Işıl Bahar Sayman Muslubaş, Alev Kahya, Yusuf Özertürk
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.51422  Sayfalar 23 - 26

8.
Spontan Pnömotoraksta Tedavi Seçenekleri
Treatment Choices in Spontaneous Pneumothorax
Ayşen Taslak Şengül, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Tülin Durgun Yetim, Burçin Çelik, Pelin Sürücü, Ahmet Başoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.55476  Sayfalar 27 - 33

9.
İki Yıllık Periyot İçinde El-Ayak-Ağız Hastalığı Olan Çocukların Değerlendirilmesi
Evaluation of Children With Hand-Foot-Mouth Disease in a Two-Year Period
Meltem Uğraş, Öznur Küçük, Suat Biçer, Defne Çöl, Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Zerrin Yalvaç, Burcu Yüce, Ayça Vitrinel
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.48568  Sayfalar 34 - 38

10.
Pelvis Kırığı Bulunan Multitravmalı Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Mortality in Multitraumatized Patients with Pelvic Fractures
Adnan Özpek, Metin Yücel, İbrahim Atak, Necdet Sağlam, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.60938  Sayfalar 39 - 45

11.
Distal Tibia Meatafizer ve Diyafizer Kırıklarının Biyolojik Fiksasyonunun Radyolojik ve Klinik Sonuçları
The Radiological and Clinical Results of Biological Fixation of Distal Tibia Metaphyseal and Diaphyseal Fractures
Asaf Bozkaya, Deniz Gülabi, Halil İbrahim Bekler, Gültekin Sıtkı Çeçen, Güven Bulut, Fevzi Saglam
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.14632  Sayfalar 46 - 52

12.
Ürotelyal Mesane Kanseri Nedeniyle Radikal Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı
The Frequency of Incidentally-Detected Prostate Cancer in Patients Undergoing Radical Cystoprostatectomy for Urotelial Bladder Carcinoma
Ahmet Selimoğlu, Akif Türk, Mustafa Bilal Hamarat, Erkin Sağlam, Hasan Aslan, Fatih Tarhan
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.91886  Sayfalar 53 - 57

OLGU SUNUMU
13.
Akrep Sokmalarında Doksazosinin Etkinliği; Çocuk Olgu Sunumu
Effectiveness of Doxazosin in Scorpion Stings; Child Case Report
Ali Karakuş, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Murat Karcıoğlu, Kasım Tuzcu, Fatmagül Başarslan, Mehmet Duru
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.53824  Sayfalar 58 - 60

14.
Anaplastik Özellikler Gösteren Subkutan Sakrokoksigeal Yerleşimli Miksopapiller Ependimom Olgusu
A Case of Subcutaneous Sacrococcygeal Myxopapillary Ependymoma Demonstrating Anaplastic Features
İlyas Sayar, İrfan Bayram, Mustafa Kösem, Nebi Yılmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.03880  Sayfalar 61 - 64

15.
Travma Sonrası Lens Partikül Glokomu Gelişimi: Olgu Sunumu
Lens Particle Glaucoma After Penetrating Trauma: Case Report
Mehmet Özbaş, Muhammet Kazım Erol, İhsan Yılmaz, Leyla Yavuz, Murat Akbaba
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.20053  Sayfalar 65 - 68

16.
Musküler Distrofilerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Metilfenidatın Güvenilirlik ve Etkinliği: İki Olgu
Attention Deficit Hyperactivity Disorder and the Safety and Efficacy of Methylphenidate in Muscular Dystrophies: Two Cases
Özalp Ekinci, Tanju Çelik, İbrahim Şilfeler, Fevziye Toros
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.69926  Sayfalar 69 - 72

17.
Retrovezikal Yerleşimli Ekinokok Enfeksiyonu: Pelvik Hidatik Kistin Nadir Formu
Retrovesical Echinococcosis: A Rare Form of Pelvic Hydatid Cyst
Esra Boybek, Burcu Artunc
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.96630  Sayfalar 73 - 75

18.
Olgu Sunumu Çerçevesinde Sirenomelinin Etiyopatogenez
Etiopathogenesis of Sirenomelia on the Framework of a Case Report
İbrahim Şilfeler, İbrahim Cansaran Tanidir, Ahmet Yağmur Baş
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.86619  Sayfalar 76 - 78

19.
Meme Karsinomunun Dural Metaztazı ile İlişkili Subdural Hematom: Olgu Sunumu
Subdural Hematoma Associated with Dural Metastasis of Breast Carcinoma: Case Report
Kemal Ekici, Alpaslan Mayadağlı, Gökhan Yaprak, Arif Cihangir Yılmaz, Mustafa Erdoğan, Dilek Yavuzer
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.09825  Sayfalar 79 - 81

20.
Video Mediasitnoskopi; Üniversitemizde İlk Deneyimimiz;Üniversitemizde ilk deneyimimiz,
Video Mediastinoscopy; University First Experience
Tülin Durgun Yetim, Celalettin Karatepe, Ramazan Davran
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.32704  Sayfalar 82 - 84

DERLEME
21.
Transfüzyona Bağlı Graft-Versus-Host Hastalığı ve Önlenmesinde Kan Işınlamanın Rolü
Transfusion-Dependent Graft-Versus-Host Disease: A Role of Blood Irradiation in Its Prevention
Ahmet Fatih Oruç, Şule Karabulut Gül, Alpaslan Mayadağlı
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.04809  Sayfalar 85 - 88

LookUs & Online Makale