E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2016
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Toraks Duvarı Tümörlerinde Göğüs Duvarı Rezeksiyonu-Rekonstrüksiyonunda Multidsipliner Yaklaşım ve Klinik Algoritmamız
Multidisciplinary Approach and Clinical Algorithm in Resection and Reconstruction for Chest Wall Tumor
Recep Demirhan, Gökhan Temiz, Kaan Gideroğlu, Emre Güvercin, Engin Ersin Şimşek, Gaye Taylan Flinte, Kadir Burak Özer
doi: 10.14744/scie.2017.41713  Sayfalar 97 - 102

2.
İzole Fetal Piyelektazi Olgularında Antepartum Seyir ve Takip
Antepartum Course and Follow-up in Patients with Isolated Pyelectasis
A Yasemin Karageyim Karşıdağ, Seda Subaş, Burak Giray, Esra Esim Büyükbayrak
doi: 10.14744/scie.2017.75317  Sayfalar 103 - 106

3.
Profilaktik Topikal Brimonidine Kullanılanımının Nd: YAG Laser Arka Kapsülotomi Sonrası Göz İçi Basınç Değişimlerine Etkisi
The Effect of Prophylactic Topical Brimonidine on Intraocular Pressure After Nd: YAG Laser Posterior Capsulotomy
Ümit Çallı, Berkay Akmaz, Taha Ayyıldız, Ayşe Yeşim Oral, Muhammed Nurullah Bulut, Yusuf Özertürk
doi: 10.14744/scie.2017.66933  Sayfalar 107 - 110

4.
Yoğun Bakım Hastalarında Bası Yarası Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Pressure Sores of Patients in Intensive Care
Osman Esen, Sema Öncül, Mehmet Yılmaz, Hayrünisa Kahraman Esen
doi: 10.14744/scie.2017.60024  Sayfalar 111 - 115

5.
İki Farklı Hastanenin Ortopedi Kliniklerinde Kullanılan Antibiyotik Seçeneklerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Antibiotic Alternatives Used in Orthopedic Departments of 2 Hospitals According to Rational Use of Antibiotics
Mehmet İşyar, Mustafa Doğan, Seyit Ali Gümüştaş, İbrahim Yılmaz, Bülent Bilir, Olcay Güler, Gamze Varol Saraçoğlu, Mahir Mahiroğulları
doi: 10.14744/scie.2017.76148  Sayfalar 116 - 122

6.
İzole Atriyal Septal Defektli Hastalarda Klinik Seyir ve Prognoz
Prognosis for Pediatric Patients with Isolated Atrial Septal Defect
Deniz Özçeker, Pelin Ayyıldız, Metin Sungur, Mustafa Kemal Baysal
doi: 10.14744/scie.2017.43765  Sayfalar 123 - 128

7.
Serviksin Düşük Dereceli İntraepitelyal Lezyonlarının Klinik Önemi: Sekiz Yıllık Deneyim
Clinical Significance of Cervical Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesions: 8 Years’ Experience
Önder Sakin, Kadir Güzelmeriç, Bülent Kars, Orhan Ünal
doi: 10.14744/scie.2017.17363  Sayfalar 129 - 133

8.
Çocuklarda Ertapenem Tedavisinin GSBL Üreten Mikroorganizmaların Sebep Olduğu İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Etkinlik ve Güvenilirliği
The Efficacy and Safety of Ertapenem Therapy in Children with Urinary Tract Infections due to ESBL-Producing Microorganisms
Esra Çelik Kuzaytepe, Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın, Nuran Küçük, Özge Karataş, Demet Hacıseyitoğlu, Serap Genç Yüzüak, Melis Şirinoğlu
doi: 10.14744/scie.2017.26122  Sayfalar 134 - 138

9.
Retrokaval Üreter: Doğuştan Nadir Bir Anomali
Retrocaval Ureter: A Rare Congenital Anomaly
Murat Tuncer, Gökhan Faydacı, Alper Kafkaslı, Özgür Yazıcı, Erkin Sağlam, Aydın Özgül, Kemal Sarıca
doi: 10.14744/scie.2017.02360  Sayfalar 138 - 141

OLGU SUNUMU
10.
Supratentorial Hemanjiyoperisitom: Olgu Sunumu
Supratentorial Hemangiopericytoma: Case Report
Necati Tatarlı, Yusuf Emrah Gergin, Selçuk Özdoğan, Dilek Yavuzer, Mehmet Tiryaki, Tufan Hiçdönmez
doi: 10.14744/scie.2017.15428  Sayfalar 142 - 144

11.
Fasiyoliyaz: Kolelitiyazisi Taklit Eden Nadir Bir Olgu
Fascioliasis: A Rare Case Mimicking Cholelithiasis
Arda Işık, İlyas Sayar, Baris Gülhan, Deniz Firat
doi: 10.14744/scie.2017.00372  Sayfalar 145 - 146

12.
Servikal Ektopik Gebelik İçin Alternatif Tedavi Yöntemi
Alternative Treatment Method for Cervical Ectopic Pregnancy
Ali Emre Tahaoğlu, Mehmet İrfan Külahçıoğlu, Ahmet Eser, Cihan Toğrul
doi: 10.14744/scie.2017.65982  Sayfalar 147 - 149

13.
Bir Olguda İki Farklı Sinüzit Komplikasyonu: Orbital Apse ve Subdural Ampiyem
A Case of Two Different Complications of Sinusitis: Orbital Abscess and Subdural Empyema
Hüseyin Baki Yılmaz, Arif Şanlı, Mustafa Paksoy, Derya Berk, Banu Atalay Erdoğan
doi: 10.14744/scie.2017.46693  Sayfalar 150 - 153

14.
İntrakardiak ve İki Taraflı Pulmoner Multipl Hidatidoz Olgusu
A Case of Multiple Bilateral Pulmonary and Intracardiac Hydatidosis
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Benan Çağlayan
doi: 10.14744/scie.2017.78055  Sayfalar 154 - 157

15.
Üretral Yabancı Cisim: İlginç Bir Olgunun Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi
Urethral Foreign Body: Evaluation of an Interesting Case Guided by the Literature
Cahit Şahin, Mehmet Kutlu Demirkol, Fehmi Narter, Bilal Eryildirim, Kemal Sarca
doi: 10.14744/scie.2017.09327  Sayfalar 158 - 160

16.
Tam Yüz ve Boyun Yanıklı İnfantta Zor Havayolu Yönetimi
Difficult Airway Management in an Infant with Full Face and Neck Burn
Hülya Özay, Tamer Kuzucuoğlu, Oğuzhan Kılavuz, Hakan Acar
doi: 10.14744/scie.2017.55822  Sayfalar 161 - 164

17.
Perkütan Nefrolitotomi Sırasında Gelişen Safra Kesesi Yaralanması
Gallbladder Injury During Percutaneous Nephrolithotomy
Ramazan Kozan, Alp Yıldız, Osman Kurukahvecioğlu, Orhan Bayram
doi: 10.14744/scie.2017.58234  Sayfalar 165 - 168

18.
Pnömoni ve Herpetik Ensefalitli Komorbid Hastada Yoğun Bakım Yönetimi
Intensive Care Management of a Patient with Comorbidity of Pneumonia and Herpetic Encephalitis
Serkan Uçkun, Tamer Kuzucuoğlu
doi: 10.14744/scie.2017.91249  Sayfalar 169 - 172

EDITÖRE MEKTUP
19.
Parmaklarda Serbest Drenaj Yöntemi Olarak Cerrahi Eldivenlerin Farklı Parçalarının Kullanımı
Using Different Parts of Surgical Gloves for Non-Absorptive Drainage of Fingers in Hand Surgery
Nebil Yeşiloğlu, Arda Akgün, Emre Güvercin, Hakan Şirinoğlu, Hakan Demirel, Murat Sarıcı
doi: 10.14744/scie.2017.55563  Sayfalar 173 - 174

LookUs & Online Makale