E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 1994
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
ÇOCUK FEMUR DİAFİZ KIRIKLARINDA PRİMER PELVİ PEDAL ALÇI UYGULAMASI
APPLICATION OF THE HIP SPICA CAST IN THE TREATMENT OF DIAPHISIEAL FRACTURES OF FEMUR AMONG CHILDREN
Aydın Gürbüz, Muzaffer Yıldız, Ayhan Baran, Sırrı Aksu, Suat Bulutluöz, Güven Bulut
Sayfalar 431 - 433

2.
DOĞUM TRAVAYINDA TRANSPERİNEAL ULTRASONOGRAFİ İLE SERVİKSİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF CERVIX IN LABOR BY TRANSPERINEAL ULTRASONOGRAPHY
Fuat Demirci, Mehmet Uludoğan, Mustafa Kekovalı, Zeki Şahinoğlu, Birgül Arı, Sadiye Eren, Kenan Sofuoğlu
Sayfalar 434 - 436

3.
POSTOPERATİF DEVREDE ERKEN ENTERAL BESLENMENİN YERİ VE ÖNEMİ
THE VALUE AND THE IMPORTANCE OF EARLY ENTERAL FEEDING IN POSTOPERATIVE PERIOD
Tayfun Yücel, Ayhan Çevik, Gazanfer Azaklı, Mustafa Gülmen
Sayfalar 437 - 440

4.
KARTAL BÖLGESİNDE 3-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA BRUSELLOZ TARAMASI
A SCANNING FOR BRUCELLOSIS IN KARTAL REGION IN CHILDREN 3-12 YEARS OF AGE
Tamer Susmuş, Yasemin A Ekmekçioğlu, Ahmet Özgüner
Sayfalar 441 - 444

5.
GEBELİK SÜRESİNCE SERVİKS BOYUTLARININ TRANSVAGİNAL SONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF CERVICAL DIMENSIONS THROUGHOUT PREGNANCY BY TRANSVAGINAL SONOGRAPHY
Mehmet Uludoğan, Bingül Arı, Fuat Demirci, Hüsnü Görgen, Zeki Şahinoğlu, Sadiye Eren
Sayfalar 445 - 447

6.
PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN VE TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİNİN PROSTATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ TANISINDAKİ PREDİKTİF DEĞERLERİ
PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN AND TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATIC INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA
Deniz Ersev, Kahraman Onur, Ayşe Ersev, Erdal Akgün, Uğur Kuyumcuoğlu
Sayfalar 448 - 450

LookUs & Online Makale