E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 33 (2)
Cilt: 33  Sayı: 2 - 2022
1.
Front Matter 2022-2
Front Matter 2022-2

Sayfalar I - VII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Bir Şehir Hastanesi Deneyimi: Ameliyat Öncesi İç Hastalıkları Değerlendirmesi Önemli midir?
A City Hospital Experience: Is Preoperative Internal Medicine Evaluation Important?
Arzu Cennet Işık, Seydahmet Akın, Banu Böyük, Müjgan Tuna, Şeyma Arslan, Özcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2022.81594  Sayfalar 103 - 108

3.
Laringeal Nodüllerde Subepitelyal Fibrinöz Birikim ve İlişkili Epitelyal Proliferasyon
Subepithelial Fibrinous Accumulation and Associated Epithelial Proliferation in Laryngeal Nodules
Kayhan Başak, Ömer Günhan, Merve Çaputcu, Şule Sağlam Arda, Muharrem Atlı, Derya Demir, Serpil Oğuztüzün
doi: 10.14744/scie.2022.47154  Sayfalar 109 - 115

4.
Hafif ile Orta Akut Biliyer Pankreatit Tedavisinde Erken ve Geç Dönem Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Early and Late Laparoscopic Cholecystectomy Results in the Treatment of Mild and Moderate Acute Biliary Pancreatitis
Ahmet Başkent, Ebral Yiğit, Murat Alkan
doi: 10.14744/scie.2022.53496  Sayfalar 116 - 120

5.
Mesane Divertikülünün Alt Üriner Sistemin Depolama ve Boşaltım Fazlarına Etkileri: Ürodinamik ve Klinik Değerlendirme
Effects of Bladder Diverticulum on Storage and Emptying Phase of the Lower Urinary System: Urodynamic and Clinical Evaluation
Burcu Hancı Sevinç, Ahmet Halil Sevinç, Fatih Tarhan
doi: 10.14744/scie.2022.74429  Sayfalar 121 - 127

6.
Künt Göğüs Travması Olan Hastalarda Nörolojik Kayıp Riskinin Öngörülmesinde Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin Etkinliği
Effectivity of the Radiological Imaging Methods in the Prediction of the Neurological Loss Risk in Patients with Blunt Chest Trauma
Ulaş Yüksel, İsmail Ağababaoğlu, Özgür Ömer Yıldız, Eray Çınar, Adnan Özdemir, Mustafa Emre Akın, Bülent Bakar
doi: 10.14744/scie.2022.60134  Sayfalar 128 - 135

7.
Architect Anti-HCV Testlerinin Teşhis Güvenilirliği ve Yanlış Pozitifliğin Teşhis Maliyeti
Diagnostic Reliability of Architect Anti-HCV Tests and Diagnostic Cost of False Positivity
Sinem Akkaya Işık, Ersin Tural, Ercan Yenilmez, Riza Aytaç Çetinkaya, Orhan Baylan, Levent Gorenek
doi: 10.14744/scie.2022.92653  Sayfalar 136 - 141

8.
Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Enfeksiyonunun Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Ekokardiyografi Bulgularına Etkisi
Effect of COVID-19 Infection on the Functional Exercise Capacity and Echocardiographic Findings of Healthcare Workers
Banu Boyuk, Seydahmet Akın, Nurdan Papila Topal, Hande Erman, Özcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2021.48344  Sayfalar 142 - 149

9.
COVID-19 Pandemi Sürecinin Acil Hasta Profiline Etkisi: Türkiye’de Bir Üçüncü Basamak Çocuk Acil ve Travma Merkezi Deneyimi
The Effects of the COVID-19 Pandemic on Emergency Patient Profiles: A Case Study of a Turkish Tertiary Care Pediatric Emergency and Trauma Center
Gülşah Demir, Emel Berksoy, Şefika Bardak, Pelin Elibol, Alper Çiçek, Tuğçe Nalbant, Gamze Gökalp
doi: 10.14744/scie.2021.89804  Sayfalar 150 - 155

10.
COVID-19 Hastalarında Kötü Prognoz İçin Erken Uyarıcı Bir Risk Puanlama Sistemine Sahip Olmak Mümkün Müdür?
Is It Possible to Have a Risk Scoring System that Provides Early Warning of the Poor Prognosis in COVID-19?
Sinem Özcan, Sinem Dogruyol, Abdullah Osman Koçak, Burak Acar, İlker Akbaş
doi: 10.14744/scie.2022.46794  Sayfalar 156 - 161

11.
Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Yanıtını Değerlendirmede PET’nin Etkinliği ve Patolojik Yanıtı Etkileyen Faktörler
Efficacy of Positron Emission Tomography in Evaluating Neoadjuvant Chemotherapy Response and Factors Affecting Pathological Response in Breast Cancer
Ecem Memişoğlu, Ramazan Sarı
doi: 10.14744/scie.2021.43179  Sayfalar 162 - 167

12.
Kısmi Görev Eğitimi, Trakeal Entübasyonda Video Tabanlı Geribildirimin Başarısını Arttırır Mı?
Does Part-Task Training Increase the Success of Video-Based Feedback in Tracheal Intubation?
Ayten Saracoglu, Gamze Cabakli, Zuhal Aykac
doi: 10.14744/scie.2022.27879  Sayfalar 168 - 173

13.
COVID-19 Pnömonisine Bağlı Pnömotoraks ve Pnömomediastinum Gelişen Hastalarda Erken Dönem Sonuçlarımız: Tek Merkez 47 Hasta Klinik Deneyi
Early Period Results in Patients Developing Pneumothorax and Pneumomediastinum Due to COVID-19 Pneumonia: Single-Center Clinical Experience on 47 Cases
Gökçen Sevilgen, Kerim Tülüce, Hasan Türüt
doi: 10.14744/scie.2022.03764  Sayfalar 174 - 179

14.
Herpetik Stromal Keratite Bağlı Gelişen Korneal Neovaskülarizasyon Tedavisinde İnce İğne Diatermi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları
Long-Term Results of Fine Needle Diathermy Occlusion of Corneal Vessels in the Treatment of Herpetic Corneal Neovascularization
Burak Tanyıldız, Nesrin Tutaş Günaydın, Büşra Kaya, Hatice Selen Kanar, Eren Göktaş, Baran Kandemir
doi: 10.14744/scie.2021.35762  Sayfalar 180 - 184

15.
Dispepsi Nedeniyle Endoskopi Yapılan Diyabetik Hastalarda Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Mikroalbuminüri ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
Effect of Helicobacter Pylori Infection on Microalbuminuria and Renal Function Tests of Diabetic Patients with Endoscopy due to Dyspepsia
Tuba Tahtalı, Seydahmet Akın, Banu Böyük, Emine Köroğlu, Özcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2021.37084  Sayfalar 185 - 190

16.
Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonrası Yüksek Akım Oksijen Uygulamasının Solunum Parametreleri ve Derlenme Üzerine Etkileri
Effects of High-Flow Oxygen Application on Respiratory Parameters and Compilation After Percutaneous Nephrolithotomy Operation
Ferhat Yıldız, Fatıh Dogu Geyik, Yucel Yuce, Banu Cevik, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2021.32704  Sayfalar 191 - 197

17.
Renal İskemi Reperfüzyonu ile İlişkili Böbrek Hasarına Karşı Urapidil’in Yararlı Etkileri
Beneficial Effects of Urapidil against Renal Ischemia Reperfusion-Related Renal Injury
Derya Güzel Erdoğan, Ayhan Tanyeli, Mustafa Can Güler, Ersen Eraslan, Selim Çomaklı, Songül Doğanay
doi: 10.14744/scie.2022.89421  Sayfalar 198 - 202

18.
Kanal İçi Vestibüler Schwannomalarda Gamma-Knife Radyocerrahinin Uzun Dönem Takip Sonuçları
Long-term Outcomes of Gamma-Knife Radiosurgery for Intracanalicular Vestibular Schwannomas
Mustafa Sakar, Ertuğrul Pınar, Can Kıvrak, Yasar Bayri, Fatih Bayraklı, Beste Atasoy, İbrahim Ziyal
doi: 10.14744/scie.2022.50102  Sayfalar 203 - 208

OLGU SUNUMU
19.
Kompozit Mantle Hücreli Lenfoma ve EBV Pozitif Klasik Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu
Composite Mantle Cell Lymphoma and EBV Positive Classical Hodgkin Lymphoma: A Case Report
Nagehan Özdemir Barışık, Hakan Öztürkçü, Güven Yılmaz, Sevinç Hallaç Keser, Aylin Ege Gül, Cem Cahit Barışık
doi: 10.14744/scie.2022.64497  Sayfalar 209 - 213

20.
Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Elektroensefalografi ve Lezyon Diskordansı İzlenen Olgu
Dyke–Davidoff–Masson Syndrome: A Case with Electroencephalography and Lesion Discordance
Nihan Hanife Yılmaz, Buse Çağın, Güray Koç
doi: 10.14744/scie.2022.32748  Sayfalar 214 - 217

LookUs & Online Makale