E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 3 (4)
Cilt: 3  Sayı: 4 - 1992
OLGU SUNUMU
1.
MEZENTER LENF NODU TÜBERKÜLOZU VE İMMUN REAKSİYONLAR
MESENTERIC LYMPH NODE TUBERCULOSIS AND IMMUNE REACTIONS
Ahmet Özgüner, Oğuz Söylemezoğlu, Meral İnalhan, Nadir Girit
Sayfalar 327 - 328

2.
SERTOLİ LEYDİG HÜCRELİ OVER TÜMÖRÜ
SERTOLI LEYDIG CELL TUMOR OF THE OVARY
Sadiye Eren, Fuat Demirci, Mehmet Uludoğan, Remziye Bilgiç, Bingül Ari, M Nuri Delikara
Sayfalar 329 - 330

3.
EPİDİDİMDE HETEROTOPİK ADRENAL VE PARATESTİKULER RABDOMYOSARKOM
HETEROTOPIC ADRENAL IN EPIDIDYMIS AND PARATESTICULAR RHABDOMYOSARCOMA
Ayşegül Kuyrukçuoğlu, Nusret Erdoğan, Tülay Başak
Sayfalar 331 - 332

4.
PERİFERİK DAMAR YARALANMASINDA SENTETİK DAMAR GREFTİNİN UYGULANMASI
SYNTHETIC GRAFT APPLICATION IN PERIPHERAL VESSEL INJURY
Turgay Erginel, Gülay Dalkılıç, Süleyman Özle, Mehmet Okuduğu, Serdar Turgut, Ergin Olcay
Sayfalar 333 - 335

DERLEME
5.
Kronik böbrek yetmezliği fizyopatolojisi
Physiopathology of chronic renal failure
Birsel Kavaklı
Sayfalar 336 - 338
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GİDİŞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Birsel Kavaklı
Sayfalar 339 - 341
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
HEPATİT C VİRÜSÜ VE TANISI
Güler Yayli
Sayfalar 342 - 343
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale