E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 1997
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
REANIMASYON SERVİSİMİZE YATAN KAFA TRAVMASI HASTALARININ RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
RETROSPECTIVE EXAMINATION OF HEAD TRAUMA PATIENTS HOSPITALIZED IN OUR INTENSIVE CARE UNIT
Hatem Doğu, İsmail Kati, Necati Ormanci, Sedat Dalbayrak, Melihan Geliş
Sayfalar 625 - 627

2.
0-5 AYLİK BAKTERİYEL MENENJİTLİ ÇOCUKLARA TEDAVİSİNDE DEKSAMETAZONUN YERİ
THE EFFECTIVENESS OF DEXAMETHASONE IN THE THERAPY OF BACTERIAL MENINGITIS OF THE INFANTS 0-5 MONTHS OLD
Esra Karasulu Özyalçın, Gülnur Tokuç, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Ahmet Özgüner
Sayfalar 628 - 631

3.
MİYASTENİYA GRAVİS'Lİ OLGULARDA TİMEKTOMİNİN YERİ
THE ROLE OF THYMECTOMY IN MIASTENIA GRAVIS PATIENTS
Tamer Okay, İlgaz Doğusoy, Oya Uncu İmamoğlu, Attila Kanca, Sema Targıt Mumoğlu
Sayfalar 632 - 633

4.
ATOPİK HASTALARDA GIDA ALERJİLERİ
THE FOOD ALLERGY IN ATOPIC PATIENTS
Ercan Oluç, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Nadir Girit, Gülnur Tokuç, Ahmet Özgüner
Sayfalar 634 - 637

LookUs & Online Makale