E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 1991
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
ÜLKEMİZDE ASTIMIN EPİDEMİYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ
THE EPIDEMIOLOGY OF ASTHMA IN TURKEY
Yaşar Yılmazkaya, Fevzi Güneş
Sayfalar 197 - 201

2.
VİRAL HEPATİTLİ OLGULARDA SERUM PREALBUMİN DÜZEYLERİ
SERUM PREALBUMIN LEVELS IN VIRAL HEPATITIS CASES
Işık Türkalp, Günay Gözüm, Mualla Ayyıldız
Sayfalar 202 - 203

3.
SAĞLIKLI PREMATÜRELERDE ELEKTROKARDİOGRAFİK BULGULAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE ECG FINDINGS OF HEALTHY PREMATURE BABIES
Nazmi Yıldız, Yasemin A Ekmekçioğlu, Nevin Bozbora, Ayten Çağatay
Sayfalar 204 - 207

4.
PLEURAL EFFÜZYONLARIN TANI VE TAKİBİNDE ULTRASONOGRAFİNİN ÖNEMİ
THE EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND IN DIAGNOSIS AND FOLLOW UP OF PLEURAL EFFUSION CASES
Ahmet Özgüner, Meral İnalhan, Oğuz Oran, Erdal Akgün, Engin Tutar
Sayfalar 208 - 209

5.
LAMELLER KERATOPLASTİ
LAMELAR KERATOPLASTY
Ahmet İçağasioğlu, Anıl Kubaloğlu, B Sayar Küçümen, Ö Faruk Yılmaz
Sayfalar 210 - 212

6.
HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI TANISI ALAN VAKALARIMIZIN KLİNİK VE LABORATUVAR DEĞERLENDİRMESİ
THE CLINICAL AND LABORATORY EVALUATION OF THE CASES HAVING THE HENOCH-SCHONLEIN SYNDROME
Ahmet Özgüner, Oğuz Söylemezoğlu, Meral İnalhan, Şükrü T Cura, Nadir Girit
Sayfalar 213 - 214

LookUs & Online Makale