E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 1994
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
DİABETES MELLİTUS OLGULARINDA HİPERTANSİYON GÖRÜLME SIKLIĞI VE LİPİD PROFİLİ İLE İLGİSİ
THE PREVALENCE OF HYPERTENSION IN DIABETES MELLITUS AND ITS RELATION WITH LIPID FRACTIONS
Birsel Kavaklı, Koray Tuncer, Güven Pınar, Selahattin Ertürk, Ali Yayla
Sayfalar 451 - 453

2.
OVÜLASYON İNDÜKSİYONU UYGULANAN OLGULARIN İZLENMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİNİN YERİ
THE VALUE OF COLOUR DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE FOLLOW-UP OF THE OVULATION INDUCTION
İbrahim Çelebi, Melih Üstün, Eşber Okan, Ziya Ünal, Moşe Benhabib, Berk Arsan
Sayfalar 454 - 457

3.
AMNİOTİK SIVININ DÖRT KADRAN DAĞILIMI İLE PERİNATAL MORBİDİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOUR-QUADRANT DISTRIBUTION OF AMNIOTIC FLUID AND PERINATAL MORBIDITY
Fuat Demirci, Sadiye Eren, Mehmet Uludoğan, Hüsnü Görgen, Muzaffer Uçarer, Mustafa Kekovalı, Çiğdem Oray
Sayfalar 458 - 460

4.
LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ DENEYİMİMİZ
OUR EXPERIENCE WITH LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
Mustafa Gülmen, Tayfun Yücel, Necmi Kurt, Yıldırım Gülhan, Kemal Kasar
Sayfalar 461 - 463

5.
PERİNDOPRİL'İN ANTİHİPERTANSİF ETKİ VE KABUL EDİLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF ANTIHYPERTENSIVE EFFECT AND TOLERABILITY OF PERINDOPRIL
Koray Tuncer, Birsel Kavaklı, Ali Pilli, Ali Yayla
Sayfalar 464 - 466

6.
UZUN KEMİK EPİFİZİEL OSSİFİKASYON MERKEZLERİNİN SONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİNİN FETAL GELİŞİM TAKİBİNDEKİ YERİ
THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHIC EVALUATION OF EPIPHYSEAL OSSIFICATION CENTERS IN FETAL GROWTH
Fuat Demirci, Mustafa Kekovalı, Sadiye Eren, Mehmet Uludoğan, Bingül Arı, Muzaffer Uçarer, Aytuğ Kolonkaya
Sayfalar 467 - 470

LookUs & Online Makale