E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2013
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Manyetik rezonans görüntülenmesinde günübirlik anestezi uygulanan çocuk hastalarda tiyopental sodyum ve propofol anestezisinin konfor, derlenme skorları ve taburculuk sürelerinin karşılaştırılması
Comparison of comfort, recovery and discharge times of sodium thiopental and propofol anesthesia in pediatric patients who underwent outpatient anesthesia for magnetic resonance imaging
Cemil Adaş, Hilal Adaş, Gül Ergun, Neşe Aydın, Nurettin Kurt, Fethi Gül, Uygar Utku, Özcan Pişkin
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.57704  Sayfalar 1 - 4

2.
Korneal endotelyal disfonksiyonlu hastaların tedavisinde DSAEK (Descemet’s Stripping Automated Endothelial Keratoplasty) sonuçları
The outcomes of Descemet’s Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK) for corneal endothelial dysfunction
Oğuzhan Genç, Anıl Kubaloğlu, Yasin Çınar, Alime Sefer Güneş, Pınar Sorgun Evcili, Tuba Kabataş Çınar, Nurullah Bulut, Işıl Kutlutürk
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.07742  Sayfalar 5 - 12

3.
Pulmoner kist hidatik olgularında kistlerin boyutları ve sayılarının önemi
The importance of size and number of cysts in pulmonary hydatid cyst patients
Şenol Ürek, Tuğba Coşgun, Levent Alpay, Mustafa Akyıl, Aysun Mısırlıoğlu, Çağatay Tezel
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.37039  Sayfalar 13 - 18

4.
135° dinamik kalça çivisi ile tedavi edilen intertrokanterik femur kırıklarında tip-apeks mesafesi ölçümleri ve sonuçlara etkisi
Tip-apex distance measurements in patients with intertrochanteric femur fractures who have been treated with 135° dynamic hip screw and impact on outcomes
Kubilay Beng, Osman Lapçın, Sami Sökücü, Gökhan Özkazanlı, Yavuz Kabukçuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.82687  Sayfalar 19 - 24

5.
Servikal disk protezi ve "peek cage" uygulaması yapılan hastalarda ağrı, özürlülük ve yaşam kalitesinin incelenmesi
Investigation of pain, disability level and quality of life in patients with cervical disc prosthesis and peek cage
Filiz Altuğ, Ali Yılmaz, Erdal Coşkun, Uğur Cavlak
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.59389  Sayfalar 25 - 31

6.
Sağlıklı term yenidoğanlarda ortaya çıkan belirgin hiperbilirubineminin tahmininde 6., 12. ve 24. saat bilirubin değerlerinin önemi
The predictive value of 6-12 hour and 24 hour bilirubin levels in determining significant hyperbilirubinemia among healthy term neonates
Gamze Özgürhan, Özgül Yiğit, Elif Ünver Korğalı, Meliha Aksoy Okan, Nevin Cambaz, Asiye Nuhoğlu, Nedim Samancı
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.46547  Sayfalar 32 - 36

7.
Diyabetik ayak ülserinde diyabetik retinopati ve nöropati ilişkisi
Relationship between diabetic retinopathy and neuropathy in diabetic foot ulcers
Serkan Akçay, Cemal Kazımoğlu, İsmail Safa Satoğlu, Ahmet Kurtulmuş, Fırat Erpala
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.19327  Sayfalar 37 - 41

OLGU SUNUMU
8.
Renal transplantasyon sonrası gebelik: Olgu sunumu
Pregnancy after renal transplantation: Case report
A Yasemin Karageyim Karşıdağ, Gökçe Anık İlhan, Esra Esim Büyükbayrak, Bülent Kars, Meltem Pirimoğlu, Gülay Dalkılıç, Orhan Ünal, Cem Turan
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.55707  Sayfalar 42 - 45

9.
Wassel tip III polidaktilide modifiye Bilhaut–Cloquet yöntemi ile onarım
Modified Bilhaut-Cloquet procedure for Wassel type III polydactyly of the thumb
Afet Öncel, Serdar Toksoy
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.49379  Sayfalar 46 - 49

10.
Akrep sokması nedeniyle ölüm: Çocuk olgu sunumu
Death due to scorpion sting: Child case report
Ali Karakuş, Vefik Arıca, Tanju Çelik, Murat Tutanç, Cem Zeren, Seçil Günher Arıca
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.29292  Sayfalar 50 - 53

11.
Mikst Merkel hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom: Olgu sunumu
Mixed Merkel cell carcinoma and squamous cell carcinoma: Case report
Dinç Süren, Ruksan Elal, Mustafa Yıldırım, Arsenal Sezgin, Murat Şedele, Cem Sezer
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69782  Sayfalar 54 - 59

12.
Çocukta ve gebede komplikasyonlu Meckel divertikülleri: İki olgu sunumu
Complicated Meckel’s diverticuls in a child and a pregnant: Two case reports
Oğuzhan Dinçel
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.46872  Sayfalar 60 - 63

13.
Metastatik akciğer kanserini taklit eden kist hidatik olgusu
A case of hydatid cyst mimicking metastatic lung cancer
Tülin Durgun Yetim, Ayşen Taslak Şengül, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.80764  Sayfalar 64 - 67

DERLEME
14.
Konjenital özofagus malformasyonları
Congenital malformations of the esophagus
Serdar Evman, Recep Demirhan
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.05668  Sayfalar 68 - 72

LookUs & Online Makale