E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - 2019
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Acinetobacter baumanii’ye bağlı Trakeobronşit ve Pnömonide Antibiyoterapi ve Mortalite Oranı
Antibiotherapy and Mortality Rate in Ventilator-Associated Pneumonia and Tracheobronchitis due to Acinetobacter Baumannii
Eylem Tunçay, Gokay Gungor, Sinem Gungor, Cuneyt Saltürk, Emine Aksoy, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Ilim Irmak, Nalan Adıgüzel, Zuhal Karakurt
doi: 10.14744/scie.2019.58966  Sayfalar 191 - 197

2.
Daha Önce Malignite Tanısı Konmamış Hastalarda Yüksek Serum CA 19.9 Düzeylerinin Nedenleri
Causes of Elevated Levels of Serum CA 19.9 in Patients without Prior Diagnosis of Malignant Disease
Selcuk Şeber, Savaş Güzel, Ahsen Yılmaz, Sonat Pınar Kara, Tarkan Yetisyigit
doi: 10.14744/scie.2019.82905  Sayfalar 198 - 203

3.
Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması ve Maliyet Analizi
The Consumption of Anesthetic Agents During One-Lung Ventilation and A Cost Analysis: A Comparison of Two Techniques
Fatih Dogu Geyik, Özlem Sezen, Banu Cevik, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2019.81894  Sayfalar 204 - 210

4.
Hastane Yatışı Gereken Erişkin Astım Ataklarında Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Sık Acil Başvuruları ve Yeniden Hastane Yatışı İçin Prognostik Önemi
The Clinical Significance of Complete Blood Count Parameters for Frequent Emergency Department Admissions and Re-hospitalisation in Patients with Asthma Attacks Requiring Hospitalisation
Fatma Tokgoz Akyil, Murat Erdal Ozantürk, Ahmet Topbaş, Hasan Tütüncüler, Gökhan Söğüt, Mustafa Akyıl, Tulin Sevim
doi: 10.14744/scie.2019.81300  Sayfalar 211 - 216

5.
İdiopatik Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Ulnar Sinir Tuzak Nöropati Birlikteliğinin Araştırılması: Kutanöz Sessiz Periyodun Rolü
Investigation of the Coincidence of Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment Neuropathy: Role of the Cutaneous Silent Period
Çiğdem Buğan Kaplan, Rahsan İnan, Ülkü Türk Börü
doi: 10.14744/scie.2019.80764  Sayfalar 217 - 221

6.
RPA Skoru V ve VI Olan Glioblastom Hastalarında Temazolamidle Hipofraksiyone Radyoterapi
Hypofractionated Radiation Therapy with Temozolomide for Patients with Glioblastoma Multiforme Recursive Partitioning Analyzes Class V and VI
Fuzuli Tuğrul, Gokhan Yaprak, Atilla Arslankaya, Naciye Işık
doi: 10.14744/scie.2019.78941  Sayfalar 222 - 227

7.
Mortalite Prediktörü Olarak Kan Gazı Analizinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Blood Gas Analysis as a Mortality Predictor
Nihat Müjdat Hökenek, Avni Uygar Seyhan, Mehmet Özgür Erdogan, Davut Tekyol, Erdal Yılmaz, Semih Korkut
doi: 10.14744/scie.2019.44365  Sayfalar 228 - 231

8.
Down Sendromlu Hastaların Göz ve Eşlik Eden Sistemik Bulgularının İncelenmesi
Analyzing Ocular and Systemic Findings of Patients with Down Syndrome
Ayşin Tuba Kaplan, Ayse Yesim Oral, Nilufer Zorlutuna Kaymak, Mehmet Can Özen, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2019.05945  Sayfalar 232 - 237

9.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Operasyon Planlanan Hastaların Tedaviyi Kabul Etmeme Nedenleri ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Anxiety Status and Reasons for Refusal of Surgical Treatment Among Patients with Non-Small Cell Lung Cancer
Celal Buğra Sezen, Celalettin İbrahim Kocatürk, Cemal Aker, Kemal Karapınar, Salih Bilen, Onur Volkan Yaran, Seyyit İbrahim Dinçer, Mehmet Ali Bedirhan
doi: 10.14744/scie.2019.43043  Sayfalar 238 - 242

10.
Cilt Bütünlüğü Bozulmuş İleri Pilonidal Sinüs Hastalığının Tedavisinde Random Patern Rotasyon Flep Uygulaması
Random Pattern Rotation Flaps in the Treatment of Advanced Sacrococcygeal Pilonidal Disease with Damaged Skin Structure
Hasan Ediz Sıkar, Kenan Çetin
doi: 10.14744/scie.2019.86158  Sayfalar 243 - 248

11.
Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Görülme Sıklığı ile Morbidite ve Mortalitelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi
Retrospective Evaluation of Frequency, Morbidities and Mortality of Low Birth Weight Infants
Kadir Ömer Çetin, Didem Arman, Serdar Comert
doi: 10.14744/scie.2019.65375  Sayfalar 249 - 254

12.
Prostat Patolojilerinde Renkli Doppler İncelemenin Yeri
Contribution of Color Doppler Sonography to the Diagnosis of Prostatic Pathologies
Özgür Sarıca, Sabahat Nacar Doğan
doi: 10.14744/scie.2019.15238  Sayfalar 255 - 260

KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
13.
Alt Ekstremite Defektlerinin Kapatılmasında Rekonstrüktif Seçenekler-10 Yıllık Retrospektif Çalışma
The Reconstructive Optionsfor Lower Extremity Defects: 10-Year Retrospective Study
Çağla Çiçek, Mustafa Erol Demirseren
doi: 10.14744/scie.2019.85570  Sayfalar 261 - 265

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Takip Edilen Şizofreni ve İki Uçlu Bozukluk Hastalarında Metabolik Sendrom
Metabolic Syndrome in Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder in a Community Mental Health Center
Kader Semra Karatas, Bulent Bahceci, Hediye Aktürk, Feride Alakuş
doi: 10.14744/scie.2019.05924  Sayfalar 266 - 271

15.
Meme Kanserli Hastalarda Meme Koruyucu Cerrahi’nin Subkutan Mastektomi- İmplant ile Rekonstriksyon Uygulananlarla Ameliyat Sonrası Yaşam Kalitesi Açısından Karşılaştırılması
A Comparison of Breast-Conserving Surgery and Subcutaneous Mastectomy with Implant Reconstruction in Terms of Postoperative Quality of Life in Patients with Breast Cancer
Abdülkadir Deniz, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Nuri Emrah Goret, Hasan Kucuk
doi: 10.14744/scie.2019.94830  Sayfalar 272 - 276

OLGU SUNUMU
16.
Geç Başlangıçlı Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Aberan Sağ Subklaviyan Arter
An unusual Cause of Late-Onset Dysphagia: Aberrant Right Subclavian Artery
Serdar Aslan, Muzaffer Elmali
doi: 10.14744/scie.2019.44127  Sayfalar 277 - 279

17.
Mekanik Bağırsak Tıkanıklığına Sebep Olan İleum Lokalizasyonlu Gastrointestinal Stromal Tümör: Olgu Sunumu
Gastrointestinal Stromal Tumor of the Ileum Causing Mechanical Bowel Obstruction: A Case Report
Osman Erdoğan, Zafer Teke, Nihal Aykun, Orçun Yalav
doi: 10.14744/scie.2019.85856  Sayfalar 280 - 283

LookUs & Online Makale