E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 33 (1)
Cilt: 33  Sayı: 1 - 2022
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - IX

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Çocuklarda COVID-19'un klinik özellikleri ve laboratuvar bulguları: Üçüncü basamak merkez deneyimi
Clinical Features and Laboratory Findings of COVID-19 in Children: A Tertiary Center Experience
Ceren Çetin, Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın, Elif Söbü, Yakup Çağ, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2022.35582  Sayfalar 1 - 8

3.
İnaktif COVID-19 aşısı (CoronaVac) sonrasında sağlık çalışanlarının anksiyete, depresyon ve insomnia düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of Anxiety, Depression, and Insomnia Levels of Healthcare Professionals after Inactive COVID-19 Vaccination (CoronaVac)
Sinem Dogruyol, İlker Akbas, Sinem Avci, Talha Dogruyol, Davut Tekyol, Abdullah Osman Kocak, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2022.65902  Sayfalar 9 - 15

4.
Pandemi, COVID dışı yoğun bakım ünitelerinde bası yarası bakımının etkinliğini değiştirdi mi?: Tek merkezli retrospektif çalışma
Has the Pandemic Changed the Effectiveness of Pressure Ulcer Care in non-COVID Intensive Care Units? A Single-Center Retrospective Study
Fulya Çiyiltepe, Yeliz Bilir, Elif Akova Deniz, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2022.70446  Sayfalar 16 - 20

5.
Antioksidan Aktiviteli Fraksinin Etanolle İndüklenmiş Gastrik Ülser Üzerine Gastroprotektif Etkileri
Gastroprotective Effects of Fraxin with Antioxidant Activity on the Ethanol-Induced Gastric Ulcer
Mustafa Can Guler, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Ayhan Tanyeli, Ersen Eraslan, Yasin Bayir
doi: 10.14744/scie.2022.28291  Sayfalar 21 - 26

6.
Tip 2 Diyabet Mellituslu Hastalarda Non Diyabetik Nefropati Nedenleri
Causes of Nondiabetic Nephropathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Meral Mese, Serap Yadıgar, Ergün Parmaksız
doi: 10.14744/scie.2021.21704  Sayfalar 27 - 31

7.
Böbrek nakli sonrası hiperkalsemi: Tek-merkez deneyimi
Hypercalcemia After Kidney Transplantation: Single-Center Experience
Murat Gücün, Gülizar Şahin Manga
doi: 10.14744/scie.2021.66933  Sayfalar 32 - 36

8.
İntermammarian Pilonidal Sinüs ve Cerrahi Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz
Intermammary Pilonidal Sinus and Surgical Treatment: Our Clinical Experience
Zeynep Özkan, Ahmet Bozdağ, Hadice Akyol, Mehmet Bugra Bozan, Metin Kement
doi: 10.14744/scie.2021.54227  Sayfalar 37 - 40

9.
Dirençli Klinik İzolatlar Üzerinde Ozonun İnhibisyon Etkisi
Inhibition Effect of Ozone on Resistant Clinical Isolates
Özgür Yanılmaz, Burak Aksu
doi: 10.14744/scie.2021.12599  Sayfalar 41 - 45

10.
Bronkoskopi Uygulanan Hastalarda Korku ve Nedenleri
Fear in Patients Undergoing Bronchoscopy and Its Causes
Zeynep Kızılcık Özkan, Bilkay Serez, Emine Kaskun, Nihal Gacemer
doi: 10.14744/scie.2021.92678  Sayfalar 46 - 50

11.
Endometriyal kanserli hastalarda adenomyozis varlığının patolojik prognostik özellikler ve sağkalım süresi üzerine etkileri
Influences of Uterine Adenomyosis On Pathologic Prognostic Characteristics and Survival Time in Patients with Endometrial Cancer
Gulfem Basol, Elif Cansu Gundogdu, Emre Mat, Gazı Yıldız, Ahmet Kale, Betul Kuru, Melike Yavuz, Mustafa Gökkaya, Navdar Dogus Uzun, Taner A Usta, Mehmet Mustafa Altıntaş
doi: 10.14744/scie.2022.37928  Sayfalar 51 - 58

12.
Laparoskopik histerektomi operasyonu uygulanan hastalarda oblik subcostal transversus abdominis plan bloğu: prospektif randomize kontrollü bir çalışma
Ultrasound-Guided Oblique Subcostal Transversus Abdominis Plane Block For Patients Undergoing Laparoscopic Hysterectomy: A Prospective Randomized Controlled Study
Tahsin Şimşek, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2022.38243  Sayfalar 59 - 63

13.
İmmün trombositopenili çocuk hastalarda standart dozda uygulanan intravenöz immünglobulin tedavisine yanıtı belirleyen faktörler
Predictive Factors for Response to a Standard Dose of Intravenous Immunoglobulin Therapy in Children with Immune Thrombocytopenia
Ülkü Miray Yıldırım, Funda Tekkeşin, Begüm Şirin Koç, Fikret Asarcıklı, Suar Çakı Kılıç
doi: 10.14744/scie.2021.33603  Sayfalar 64 - 69

14.
Helicobacter pylori enfeksiyonunu endoskopi ile nasıl teşhis etmeliyiz? Biyopsi almış olmak yeterli mi?
How Should Helicobacter Pylori Infection Be Diagnosed by Endoscopy? Is It Enough to Have Received a Biopsy?
Mehmet Mustafa Altıntaş, Fırat Mülküt, Aytaç Emre Kocaoğlu, Selçuk Kaya, Ayhan Çevik, Noyan ilhan, Yetkin Özcabı
doi: 10.14744/scie.2021.68235  Sayfalar 70 - 74

15.
Tek segment unilateral laminektomi ve fasetektominin koyun lomber omurgasında stabiliteye etkisi: in vitro biyomekanik çalışma
The Effect of Single-Segment Unilateral Laminectomy and Facetectomy On Sheep Lumbar Spine Stability: An In Vitro Biomechanical Study
Ali Şahin, Esra Demirel, Soner Ozcan
doi: 10.14744/scie.2021.60024  Sayfalar 75 - 80

16.
2016-2017 yılları arasında kronik yara konseyinde değerlendirilen diyabetik ayak ülser ve infeksiyonlu hastalarda ki cerrahi girişimlerin değerlendirilmesi:
Evaluation of Surgical Interventions in Patients with Diabetic Foot Ulcer and Infection Assessed in the Chronic Wound Council Between 2016-2017
Zeki Taşdemir, Oznur Ak, Tuna Gümüş, Selin Gamze Sümen, Nazire Aladağ, Gaye Filinte
doi: 10.14744/scie.2020.47965  Sayfalar 81 - 85

17.
Böbrek Nakli Sonrası Kalıcı Hiperparatiroidizm Yönetimi
Management of Persistent Hyperparathyroidism after Renal Transplantation
Meral Meşe, Ergün Parmaksız
doi: 10.14744/scie.2021.43825  Sayfalar 86 - 91

DERLEME
18.
COVID-19'da Görüntülemenin Patogenezi (derleme)
Pathogenesis of Imaging in COVID-19 (Narrative Review)
Mustafa Törehan Aslan, Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2021.97658  Sayfalar 92 - 97

OLGU SUNUMU
19.
Hemoptizi ile Başvuran 2 Yaşında Bir Hastanın Akciğer Sağ Alt Lob Bronşunda Hordeum Murinum
Hordeum Murinum in The Right Lower Lobe Bronchus in a 2-Year-Old Patient Presenting with Hemoptysis
Yetkin Ayhan, Selin Yildiz, Zeynep Reyhan Onay, Gülay Baş, Cigdem Ulukaya Durakbasa, Saniye Girit
doi: 10.14744/scie.2021.26097  Sayfalar 98 - 101

LookUs & Online Makale