E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - 2017
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sıçan Modelinde Testiküler Torsiyon/Detorsiyona Bağlı Gelişen İskemi Reperfüzyonun Hasarında Urtica Dioica’nın Koruyucu Rolü
Protective Role of Urtica Dioica on Testicular Torsion/Detorsion-Induced Ischemia-Reperfusion Injury in Rats
Hakan Akdere
doi: 10.14744/scie.2017.28482  Sayfalar 1 - 7

2.
Dudak-Damak Yarığı Deformiteli Hastalarda Erişkin Dönemde Septorinoplasti
Septorhinoplasty in Patients with Cleft Lip and Palate Deformity in Adulthood
Hakan Şirinoğlu, Nebil Yeşiloğlu, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu, Arda Akgün, Gaye Taylan Filinte
doi: 10.14744/scie.2016.70370  Sayfalar 8 - 12

3.
Diyabetik ve Prediyabetik Bireylerde Sistatin C Düzeyi
Cystatin C Level in Prediabetic and Diabetic Patients
Şafak Akın, Banu Pınar Şarer Yürekli, Neşe Ersöz Gülçelik, Jale Karakaya, Miyase Bayraktar, Aydan Usman
doi: 10.14744/scie.2017.13914  Sayfalar 13 - 16

4.
Son Dönem Neovasküler Glokom Hastalığına Bağlı Ağrılı Görmeyen Gözlerde Retrobulber Alkol Enjeksiyonu İle Ağrı Yönetimi
Pain Management by Retrobulbar Alcohol Injection in Blind Painful Eyes Due to Late-Stage Neovascular Glaucoma
Osman Şalkacı, Taha Ayyıldız, Baran Kandemir, Ümit Çallı, Özlen Rodop Özgür, Yusuf Özertürk
doi: 10.14744/scie.2016.02693  Sayfalar 17 - 21

5.
Preeklampsi ve İlişkili Kötü Obstetrik Prognoz Gelişen Gebelerde Birinci Trimester Renin ve Aldosteron Düzeyleri
First Trimester Renin and Aldosterone Levels of Pregnant Women With Prognosis of Preeclampsia and/or Related Adverse Pregnancy Outcomes
Yunus Emre Purut, Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ, Esra Esim Büyükbayrak, Asuman Orçun, Mehmet Menke
doi: 10.14744/scie.2016.03264  Sayfalar 22 - 26

6.
Ön mediasten Yerleşimli Lezyonların Tanısında Toraks Ultrasonografisi
The Role of Thoracic Ultrasonography in the Diagnosis of Anterior Mediastinal Lesions
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Salepçi
doi: 10.14744/scie.2016.28445  Sayfalar 27 - 32

7.
Kardiyak Cerrahiye Giden Hastalarda Uyanık Karotid Endarterektomi: Altı Yıllık Deneyimimiz
Awake Carotid Endarterectomy in Patients Undergoing Cardiac Surgery: Our 6 Years of Experience
Kürşad Öz, Ünal Aydın Aydın, Bilge Ecemiş Aydın, Burak Onan, Zeynep Karaman, Mehmet Ertürk, Okan Akıncı
doi: 10.14744/scie.2016.44365  Sayfalar 33 - 38

8.
Tıbbi Nedenlerle Ameliyat Edilemeyen Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Stereotaktik Radyoterapi Tedavi Sonuçları
Results of Treatment with Stereotactic Radiotherapy in Patients with Early-Stage Medically Inoperable Non-Small Cell Lung Cancer
Cengiz Gemici
doi: 10.14744/scie.2016.64624  Sayfalar 39 - 42

9.
Sünnet Olmuş Çocuklarda Hipospadias Ameliyatları Yapılabilir Mi?
Is it Possible to Perform Hypospadias Surgery in Circumcised Children?
Gökhan Temiz, Gaye Taylan Filinte, Emre Güvercin, Kaan Gideroğlu, Murat Sarıcı, Mithat Akan
doi: 10.14744/scie.2016.09581  Sayfalar 43 - 46

10.
Böbrek Taşlarında Şok Dalga Tedavisi; Elde Edilen Başarı Oranları İle Hasta Anksiyetesinin Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of Shock Wave Therapy Success Rate in Management of Renal Stones and Patient Anxiety
Cahit Şahin, Kemal Sarıca
doi: 10.14744/scie.2016.37267  Sayfalar 47 - 52

OLGU SUNUMU
11.
Makroglossi ve Ödem Bulguları ile Multipl Miyelom Tanısı
The Diagnosis of Multiple Myeloma With Macroglossia and Edema Symptoms
Sonat Pınar Kara, Atakan Tekinalp, Bülent Bilir, Hasan Değirmenci, Okan Avcı, Meltem Öznur, Burhan Turgut
doi: 10.14744/scie.2016.25993  Sayfalar 53 - 56

12.
Septik Pulmoner Emboli
Septic Pulmonary Embolism
Gamze Çelik Türnüklü, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Banu Salepçi
doi: 10.14744/scie.2015.62347  Sayfalar 57 - 60

13.
Nadir Bir Olgu: Kor Triatriatum Dekster
A Rare Case: Cor Triatriatum Dexter
Ali Orgun, Alper Hazım Gürsu, Emine Azak, Ayşe Esin Kibar, İbrahim İlker Çetin
doi: 10.14744/scie.2017.79926  Sayfalar 61 - 63

14.
Burundan Çıkan Taenia Saginata: Olgu Sunumu
Nasal Expulsion of Taenia saginata: A Case Report
Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın, Mustafa Özçetin, Melis Bayram Şirinoğlu, Serap Genç Yüzüak, Yetkin Ayhan, Mehmet Alay
doi: 10.14744/scie.2016.79745  Sayfalar 64 - 66

15.
Dev Kostal Fibröz Displazi: Olgu Sunumu
Giant Fibrous Dysplasia of the Rib: A Case Report
Semih Koçyiğit, Fatma Koçyiğit, Serpil Bayındır
doi: 10.14744/scie.2017.82542  Sayfalar 67 - 70

16.
Operasyon Sonrası Epidural Hematomu Taklit Eden Medpor Kemik İmplant
Medpor Bone Implant Mimicking Postoperative Epidural Hematoma
Utku Adilay, Bülent Güçlü, Murat Göksel, Semih Keskil
doi: 10.14744/scie.2017.33154  Sayfalar 71 - 73

17.
Tekrarlayan Hipokalemi Atakları İle Seyreden Bartter Sendromu: Olgu Sunumu
Bartter Syndrome Represented by Recurrent Hypokalemia Attacks: A Case Report
Nuran Küçük, Esra Çelik Kuzaytepe, Esma Esmi, Şerife Dülger, Gökşen Erkin
doi: 10.14744/scie.2016.49002  Sayfalar 74 - 76

LookUs & Online Makale