E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2001
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE İNTRAKAVİTER BCG VE MİTOMYCİN-C ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF INTRACAVITARY INSTILLATIONS OF BCG AND MITOMYCIN-C IN SUPERFICIAL BLADDER CARCINOMAS
A Alper Sayharman, Fatih Tarhan, Bilal Eryıldırım, Aydın Özgül, Uğur Kuyumcuoğlu
Sayfalar 43 - 46

2.
KARTAL ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİNDE 1996-1999 YILLARI ARASINDA VERİLEN AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE FAMILY PLANNING SERVICE GIVEN BY THE KARTAL MOTHER AND CHILD CARE AND FAMILY PLANNING CENTER BETWEEN 1996-1999
İlknur Aköz, Ülkü Irvalı
Sayfalar 47 - 49

3.
JUVENİL NASOFARENGEAL ANJİOFİBROM İLE İLGİLİ DÖRT YILLIK SONUÇLARIMIZ
THE RESULTS OF JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA IN FOUR YEARS
Arif Şanlı, Mehmet Eken, Ozan Sezen, Şeref Ünver
Sayfalar 50 - 53

4.
İYOTLU KONTRAST MADDELERE BAĞLI AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CASES OF ACUTE RENAL FAILURE DEPENDING ON IODIED CONTRAST MATERIALS
Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Mesut Şeker, Ali Yayla
Sayfalar 54 - 55

5.
AKUT KOLESİSTİTLİ HASTALARDA PREOPERATİF ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERLİLİĞİ
THE EFFICACY OF PREOPERATIVE ULTRASONOGRAPHY FOR ACUTE CHOLECYSTITIS
Fazlı C Gezen, Mustafa Öncel, Gülay Dalkılıç, Ayhan Erdemir, Erdal Akgün, Mehmet Aydınlı, Necmi Kurt, Selahattin Vural, Ergin Olcay
Sayfalar 56 - 58

6.
GENEL ANESTEZİ İLE YAPILAN SEZARYEN OPERASYONLARINDA İNDÜKSİYONDA REMİFENTANİL KULLANIMININ MATERNAL VE NEONATAL ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISION OF THE MATERNAL AND NEONATAL EFFECTS OF REMIFENTANIL USED DURING INDUCTION FOR GENERAL ANAESTHESIA
İbrahim Büyükkömürcü, Gülten Aslan, Mehmet Otuzbir, Özlem Karakaya, Ayşenur Boztepe, Zuhal Arıkan
Sayfalar 59 - 63

7.
DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2001 YILINDA KARŞILAŞILAN CİSPLATİNE BAĞLI TOKSİK NEFROPATİLER
CISPLATINE RELATED TOXIC NEPHROPATHY CASES TREATED AT DR. LÜTFI KIRDAR KARTAL TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL IN 2001
Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Taflan Salepçi, Ahmet Karabulut, Mesut Şeker, Ali Yayla
Sayfalar 64 - 65

8.
STRES ÜRİNER İNKONTİNANS OPERASYONLARININ BAŞARI ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF SUCCESS RATES OF STRESS URINARY INCONTINENCE OPERATIONS
A Alper Sayharman, Gülşen Barçınlı, Sema Etiz Sayharman, Orhan Ünal, Uğur Kuyumcuoğlu
Sayfalar 66 - 69

9.
BRONŞİAL ASTIM ETYOPATOGENEZİNDE SİGARA DUMANININ ROLÜ
ROLE OF CIGARETTE SMOKE IN THE ETIOPATHOGENESIS OF BRONCHIAL ASTHMA
Asuman Kıral, Aydın Yücel, Şemsa Göğcü, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner
Sayfalar 70 - 71

10.
TİP 2 DİYABETLİ VE/VEYA HİPERTANSİF VAKALARDA RUHSAL İYİLİK HALİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
EVALUATION OF FACTORS THAT AFFECT THE EMOTIONAL WELL-BEING STATUS IN TYPE 2 DIABETIC AND/OR HYPERTENSIVE PATIENTS
Mehmet Sargın, Haluk Sargın, Ahmet M Şengül, Ömer Hezer, Gülnur Aydın, Ali Yayla
Sayfalar 72 - 75

OLGU SUNUMU
11.
KOLESTEROL EMBOLİZMİNE BAĞLI MULTİORGAN YETMEZLİKLİ BİR OLGU
A CASE WITH MULTIORGAN FAILURE AS A RESULT OF CHOLESTEROL EMBOLISM
Süleyman Aktürk, Didem Aydın, Hasan Kılıç, Nagehan Özdemir, Birsel Kavaklı
Sayfalar 76 - 78

12.
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE GELEN VE HEMODİYALİZE ALINAN HENOCH SCHONLEİN PURPURALI BİR OLGU SUNUMU
REPORT OF A HENOCH SCHONLEIN PURPURA CASE THAT WAS PRESENTED WITH ACUTE RENAL FAILURE AND WAS PERFORMED HEMODIALYSIS
Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Mesut Şeker, Hasan Kılıç, Ali Yayla
Sayfalar 79 - 80

13.
KRONİK EPSTEİN BARR VİRUS ENFEKSİYONU: OLGU SUNUMU
CHRONIC INFECTION OF EBSTEIN BARR VIRUS: A CASE REPORT
Müferret Ergüven, Suar Çakı, Çetin Timur, Filiz Çizmecioğlu, Neslihan Sağlam, Sevil Özçay
Sayfalar 81 - 82

14.
NON-WILSONIEN HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON
ACQUIRED NON-WILSON HEPATOCEREBRAL DEGENERATION
Güneş Pay, Filiz Yıldırım, Cevdet Bilge, Ülkü Türk
Sayfalar 83 - 84

LookUs & Online Makale