E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2012
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Semptomatik vertebral hemanjiyomlarda radyoterapinin yeri
Radiotherapy in symptomatic vertebral hemangiomas
Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Duygu Gedik, Hakan Levent Gül, Alpaslan Mayadağlı, Beyhan Ceylaner Bıçakcı, Atınç Aksu, Kemal Ekici, Ömer Karadaş
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.27147  Sayfalar 57 - 60

2.
Keratoplasti ameliyatı endikasyonları ve ameliyat teknikleri
Indications for keratoplasty operation and operation techniques
Oğuzhan Genç, Nurullah Bulut, Abdulkadir Ort
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.80958  Sayfalar 61 - 64

3.
Laparoskopik kolesistektomilerde preoperatif oral pregabalin veya pregabalin+deksketoprofen kullanımlarının hemodinamik ve analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of the hemodynamic and analgesic effects of preoperative oral pregabalin or pregabalin with dexketoprofen in laparoscopic cholecystectomies
Emel Dal, Gülten Arslan, Hüsnü Süslü, Feriha Temizel, Süleyman Derman, Leyla Saitoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.36024  Sayfalar 65 - 71

4.
Spigel hernisi: Olgu serisi ve deneyimimiz
Spigelian hernia: Case series and our experience
Seyfi Emir, Selim Sözen, Hasan Baki Altınsoy
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.26214  Sayfalar 72 - 76

5.
Total diz artroplatisinde patellar yüzey değişimi yapılan ve yapılmayan hastaların klinik karşılaştırılması
Clinical evaluation of patellar resurfacing in total knee arthroplasty
Mert Özcan, Osman Uğur Çalpur
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.46704  Sayfalar 77 - 83

6.
Ani işitme kaybında prognostik faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of prognostic factors in sudden hearing loss
Yunus Kaplan, Burak Ülkümen, Muzaffer Kanlıkama
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.44712  Sayfalar 84 - 90

OLGU SUNUMU
7.
Situs inversus totalisli hastada laparoskopik kolesistektomi
Laparoscopic cholecystectomy in a patient with situs inversus totalis
Mustafa Girgin, Burhan Hakan Kanat, Refik Ayten, Ziya Çetinkaya
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.26121  Sayfalar 91 - 94

8.
Soliter pulmoner nodül ile seyreden herediter multipl ekzostoz olgusu
A case of hereditary multiple exostosis presenting as solitary pulmonary nodule
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Serap Diktaş, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.54376  Sayfalar 95 - 98

9.
Ölümcül dozda demir zehirlenmesi: Olgu sunumu
Iron poisoning in lethal dose: Case report
İbrahim Cansaran Tanıdır, İbrahim Şilfeler, Yeşim Acar, Alper Kaçar, Fugen Pekün
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.32559  Sayfalar 99 - 102

10.
Spinal muskuler atrofi ve gebelik: Olgu sunumu
Spinal musculer atrophy and pregnancy: Case report
Ayse Yasemin Karageyim Karşıdağ, Hasniye Çelik Acıoğlu, Fatma Kılınçoğlu, Bülent Kars, Esra Esim Büyükbayrak, Meltem Pirimoğlu, Orhan Unal, Mehmet Cem Turan
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.83997  Sayfalar 103 - 105

DERLEME
11.
İskemik modifiye albüminin acil cerrahide kullanımı
The use of ischemia modified albumin in emergency surgery
Hüseyin Kadıoğlu, Levent Kaptanoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.94809  Sayfalar 106 - 109

EDITÖRE MEKTUP
12.
CyberKnife ile stereotaktik vücut radyoterapisi
Stereotactic body radiation therapy with CyberKnife
Alpaslan Mayadağlı, Mihriban Koçak, Naciye Özşeker, Kemal Ekici
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.63644  Sayfalar 110 - 112
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale