E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2013
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sağlıklı kişilerde vücut farkındalık durumu ile ağrı, emosyonel durum ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of relationship between body awareness, pain, emotional status and quality of life with healty people
Arzu Erden, Filiz Altuğ, Uğur Cavlak
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.20438  Sayfalar 145 - 150

2.
Yardımcı Üreme Teknikleriyle Elde Edilen Çoğul Gebeliklerin Perinatal Akıbeti
Perinatal outcomes of multiple pregnancies after assisted reproductive technology
Zehra Sema Özkan, Remzi Atılgan, Hasine Atlı, Raşit İlhan, Mehmet Şimşek, Ekrem Sapmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.60476  Sayfalar 151 - 156

3.
Diyabetik Hastalarda Lipid Profili: Farkındalık ve Tedavideki Başarı Oranlarımız
Lipid Profile of Diabetic Patients: Awareness and the Rate of Treatment Success
Ercan Ergin, Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Muhammet Emin Erdem, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.82712  Sayfalar 157 - 163

4.
Adrenal Metastazlarda CyberKnife ile Stereotaktik Vücut Radyoterapisi
Stereotactic Body Radiation Therapy for Adrenal Metastases with CyberKnife
Kemal Ekici, Naciye Özşeker, Alpaslan Mayadağlı, Sedef Özdemir Dağ, Fatma Kurban, Hazan Özyurt, Emriye Algül, Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.99267  Sayfalar 164 - 168

5.
Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlerinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız
Results of Vitreoretinal Surgery in Posterior Segment Foreign Bodies
Nilüfer Zorlutuna Kaymak, Süleyman Kuğu, Baran Kandemir, Yücel Öztürk, Yusuf Özertürk
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.85047  Sayfalar 169 - 173

6.
Retrograd İntramedüller Çiviyle Ayak Bileği ve Subtalar Eklem Artrodezi
Ankle and Subtalar Joint Arthrodesis with Retrograde Intramedullary Nail
Tuhan Kurtulmuş, Birkan Kibar, Necdet Sağlam, Cem Coşkun Avcı, Gürsel Saka, Uğur Bakır
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.96729  Sayfalar 174 - 178

OLGU SUNUMU
7.
İki olgu nedeniyle ampiyem ile ortaya çıkan yaygın değişken immün yetmezlik sendromu
Two cases report; common variable immunodeficiency syndrome presented with empyema
Banu Musaffa Salepci, Serap Diktaş Tahtasakal, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert, Gülşen Saraç, Benan Çağlayan
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.96158  Sayfalar 179 - 186

8.
gebe hastada aural miyaz
Aural myiasis in a pregnant woman
Burak Ülkümen, Burcu Artunç, Yunus Kaplan
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.40327  Sayfalar 187 - 190

9.
Trakeal bronkus: İki olgu sunumu
Tracheal bronchus: Two case reports
Ayşen Taslak Şengül, Tülin Durgun Yetim, Hanifi Bayaroğulları, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.63549  Sayfalar 191 - 194

10.
Atipik yerleşimli kist hidatik: olgu sunumu
Atypical localized hydatid cyst: case report
Şakir Özgür Keşkek, Nedime Şahinoğlu Keşkek, Sinan Kırım, Mustafa Bardakçı
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.55823  Sayfalar 195 - 197

11.
Travmatik abdominal duvar herniasyonu: Olgu sunumu
Traumatic abdominal wall herniation: Case report
Yunus Emre Altuntas, Metin Kement, Mehmet Eser, Fazlı Cem Gezen, Mustafa Celalettin Haksal, Nihat Aksakal, Mustafa Öncel
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.02170  Sayfalar 198 - 200

DERLEME
12.
Tüberkülin cilt testi uygulanması ve yorumlanması
Application and interpretation of tuberculin skin test
Vefik Arıca, Seçil Gunher Arıca, İbrahim Şilfeler, Cahit Özer
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.79847  Sayfalar 201 - 207

LookUs & Online Makale