E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2009
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Serviks kanseri ve prekanseröz lezyonlarında PCR ile HPV tiplemesi
HPV typing with PCR in cervical cancerous and precancerous lesions
Dilek Yavuzer, Nimet Karadayı, Aykut Erdağı, Taflan Salepçi, Hüseyin Baloğlu, Reşat Dabak
Sayfalar 1 - 6

2.
Gastrointestinal stromal tümörler ile malign epitelyal tümörlerin birlikteliği
Coexistence of gastrointestinal stromal tumors and malign epithelial tumors
Dilek Yavuzer, Dilek Şakirahmet, Reşat Dabak, Aykut Erdağı, Nimet Karadayı
Sayfalar 7 - 12

3.
Sıçanlarda oluşturulan deneysel mekanik ikter modelinde ursodeoksikolik asit ve glutaminin bakteriyel translokasyon, karaciğer fonksiyon testleri ve karaciğer histopatolojisine olan etkileri
The effects of ursodeoxycholic acid and glutamine on bacterial translocation, liver functions and hepatic histopathology in rats with obstructive jaundice
Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Burak Kadıoğlu, Hüseyin Ekinci, Mehmet Altıntaş, Gülay Dalkılıç, Aylin Gül, Mustafa Gülmen
Sayfalar 13 - 21

4.
Kapalı tibia kırıklarında intramedüller çivileme ve İlizarov eksternal fiksatörü uygulamalarının sonuçları
The results of intramedullary nailing and Ilizarov external fixator applications in closed tibial fractures
Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Osman Uğur Çalpur
Sayfalar 22 - 28

5.
Tiroid hastalıklarında postoperatif histopatolojik inceleme ile preoperatif testler arasındaki ilişki
The relationship between postoperative histopathologic examination and preoperative diagnostic methods in thyroid diseases
Nejdet Bildik, Mehmet Mustafa Altıntaş, Erdoğan Aslan, Ayhan Çevik, Hüseyin Ekinci, Gülay Dalkılıç, Hande Altıntaş
Sayfalar 29 - 36

OLGU SUNUMU
6.
Romatoid artrit zemininde multifaktöriyel serebrovasküler hastalık olgusu
A case of multifactorial cerebrovascular disease complicated with rheumatoid arthritis
Ülgen Kökeş, Fazilet Hız, Burcu Ertugrul
Sayfalar 37 - 41

7.
Metformin intoksikasyonuna bağlı gelişen nadir bir tablo: Ağır laktik asidoz ve ani kardiyak arrest
A rare outcome induced by metformin intoxication: Severe lactic acidosis and sudden cardiac arrest
Gökhan Perincek, Ebru Çakır Edis, Sibel Güldiken, Mehmet Şevki Uyanık
Sayfalar 42 - 44

8.
Alt konkadan kaynaklanmış vasküler leiomyom
Vascular leimyoma originated from the inferior turbinate
Belit Merve Şener, Cenk Evren, Nevzat Demirbilek, Ahmet Kaur
Sayfalar 45 - 49

9.
Prostatın karsinosarkomu (Sarkomatoid karsinom): İki olgu sunumu
Prostatic carcinosarcoma (Sarcomatoid carcinoma): Report of two cases
Elife Kımıloğlu Şahan, Ayşenur Akyıldız İğdem, Tayfun Budak, Nusret Erdoğan
Sayfalar 50 - 53

10.
İzole fleksör pollisis longus kası tutulumu ile giden anterior interosseöz sinir palsi: Bir olgu sunumu
Isolated flexor pollicis longus muscle paralysis with anterior interosseous nerve palsy: A case report
Muhsin Dursun, Serhat Gafur Karaca, Haldun Orhun, Volkan Gürkan, Ender Sarıoğlu, Güray Altun
Sayfalar 54 - 56

LookUs & Online Makale