E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2012
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Ankaferd "Blood Stopper"in tükrük bezi kanamasında etkinliği
Effectiveness of Ankaferd Blood Stopper on salivary gland bleeding
Cenk Evren, Fikret Çınar, Selda Sarıkaya, Atilla Alpay, Sibel Bektaş
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.50479  Sayfalar 1 - 5

2.
Alt gastrointestinal cerrahide stoma tercihi ne olmalı?
Which kind of stoma should be chosen in lower gastrointestinal surgery?
Mehmet Karabulut, Murat Gönenç, Mustafa Uygar Kalaycı, Koray Baş, Osman Köneş, Ali Kocataş, Halil Alış
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.78557  Sayfalar 6 - 10

3.
Radyasyon onkolojisi kliniği çalışanlarında depresyon ve tükenmişlik düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relation between sociodemographic characteristics and depression and burnout levels of health workers in the radiation oncology clinic
Şule Karabulut Gül, Hakan Levent Gül, Ahmet Fatih Oruç, Duygu Gedik, Alpaslan Mayadağlı, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner Bıçakçı
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.05025  Sayfalar 11 - 17

4.
Üç porttan laparoskopik kolesistektomi deneyimi
Effects of patients with three port laparoscopic cholecystectomy
Burhan Hakan Kanat, Mustafa Girgin
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.24392  Sayfalar 18 - 20

5.
Sağlıklı term ve preterm yenidoğanlarda tiroid fonksiyonlarının karşılaştırılması
Comparison of thyroid functions in healthy term and preterm neonates
Öznur Küçük, Suat Biçer, Filiz Bakar, Gülay Çiler Erdağ, Tuba Giray, Defne Çöl, Ayça Vitrinel
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.85619  Sayfalar 21 - 24

6.
Glioblastome multiformede tedavi seçenekleri ve yaşam sürelerine etkileri
Treatment options and effects of survival in glioblastoma multiforme
Ali Yılmaz, Filiz Altuğ, Engin Düz, Bayram Çırak
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.26818  Sayfalar 25 - 29

OLGU SUNUMU
7.
Kemoterapi ve radyoterapi sonrasında gelişen Stevens-Johnson sendromlu bir olgu
A case with Stevens-Johnson syndrome after chemotherapy and radiotherapy
Demet Çiçek, İhsan Okur, Enis Ertürkler, Rahime İnci, Selma Bakar Dertlioğlu, İbrahim Kökçam
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.62634  Sayfalar 30 - 34

8.
Sinonazal yol primer mukozal malign melanomu: Olgu sunumu
Sinonasal tract primary mucosal malignant melanoma: Case report
Ahmet Fatih Oruç, Şule Karabulut Gül, Alpaslan Mayadağlı, Naciye Özşeker, Hüseyin Tepetam, Duygu Gedik, Kemal Ekici, Şükran Kayıpmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.53244  Sayfalar 35 - 40

9.
Soliter pulmoner nodül olarak saptanan intralober pulmoner sekestrasyon vakası
An intralobar pulmonary sequestration case detected as a solitary pulmonary nodule
Ayşe Havan, Aslıhan Altın, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.57060  Sayfalar 41 - 44

10.
Desendan nekrotizan mediastinit: Nadir bir olgu
Descending necrotizing mediastinitis: A rare case
Tülin Durgun Yetim, Şemsettin Okuyucu, Sabahat Genç Akoğlu, Ali Balcı, Güldem Ekşi
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.30932  Sayfalar 45 - 48

DERLEME
11.
Heterotopik ossifikasyon ve tedavi yaklaşımı
Heterotopic ossification and treatment approach
Alpaslan Mayadağlı, Güven Bulut, Kemal Ekici
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.52533  Sayfalar 49 - 55

LookUs & Online Makale