E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Gelecek Sayı - SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA

Gelecek Sayı

1.
Diyabetik retinopati tedavisinde güncellemeler
Updates on the management of diabetic retinopathy
Lokman Balyen
doi: 10.14744/scie.2020.69772  Sayfa 0
Makale Özeti

2.
NMO mu kitle mi?
NMO Spectrum Disorder or Mass?
Nesibe Yıldız Akbulut, Ahmet kasim kilic, DİLEK YAVUZER, tufan hicdonmez, Banu Özen Barut
doi: 10.14744/scie.2021.65982  Sayfa 0

3.
Türk Onkoloji Hekimlerinde tükenmişlik ve depresyon
Depression and burnout in Turkish oncology doctors
Şule Karabulut Gül
doi: 10.14744/scie.2019.58561  Sayfa 0

4.
İmmunkompetan bireylerde postherpetik nevralji için risk faktörleri
Risk factors for postherpetic neuralgia in immunocompetent patients
Yasemin Nadir, Hüseyin Arslan
doi: 10.14744/scie.2021.43760  Sayfa 0

5.
Tibialis Anterior ve Tibialis Posterior Tendonlarının İnterpozisyonun Eşlik Ettiği Ayak Bileği Kırıklı-Çıkığı: Bir olgu sunumu
Ankle Fracture Dislocation with Interposition of the Tibialis Anterior and Tibialis Posterior Tendons: A case report
İlker Çolak, Güven Bulut
doi: 10.14744/scie.2020.24572  Sayfa 0

6.
Evre II / III Mide ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Preoperatif Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Postoperatif Sonuçlara Etkisi
The Impact of the Preoperative Anxiety and Depression Levels on Postoperative Outcomes in Stage II / III Gastric and Colorectal Cancer Patients
Selçuk Gülmez, Arif Demirdas, Orhan Uzun, Aziz Serkan Senger, Sinan Ömeroğlu, Uğur Duman, Erdal Polat, Mustafa Duman
doi: 10.14744/scie.2021.04875  Sayfa 0

7.
Roper, Logan, Tierney'in Günlük Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli Doğrultusunda Alev Yanığı Olan Bireyin Bakımı
Nursing Care of the Individual with Flame Burn According to the Nursing Model Based on Daily Living Activities of Roper, Logan and Tierney
Deniz Orhan, Ayşe Kabuk, Handan Aktaş, Ugur Sarıyıldırım, Merdiye Şendir, Gaye Filinte, Tuna Gümüş
doi: 10.14744/scie.2020.04809  Sayfa 0

LookUs & Online Makale