E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - 2007
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kliniğimizde Karaciğer Parenkimi, Ekstrahepatik Ve İntrahepatik Safra Yollarının İntraoperatif Ultrasonografik Değerlendirilmesi
Intraoperatıve Ultrasonographıc Evaluatıon Of Lıver Parenchyma And Extrahepatıc And Intrahepatıc Bıle Ducts In Our Clınıc
Barış Tüzün, Murat Çağ, Feyyaz Onuray, Nimet Süslü, Levent Kaptanoğlu, Erhan Tunçay, Turgay Erginel, Fatma Aykan, Selahattin Vural
Sayfalar 1 - 6

2.
Erişkinlerin Distal Humerus Eklem İçi Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
Surgıcal Treatment Of Intraartıcular Dıstal Humeral Fractures In Adults
Güven Bulut, Bekir Tutarlı, Talat Çağırmaz, Muzaffer Yıldız
Sayfalar 7 - 13

3.
Konjenital Katarakt Cerrahisinde Lens Aspirasyonu, Ön Vitrektomi Ve Arka Kapsüloreksis Uygulamasının Arka Kapsül Kesafeti Üzerine Etkisi
The Effect Of Lens Aspıratıon, Anterıor Vıtrectomy And Posterıor Capsulorrhexıs On Secondary Opacıfıcatıon Of The Posterıor Capsule Followıng Pedıatrıc Cataract Surgery
Şülay Eraslan Özdil, Yeşim Oral, Onur Karadağ, Nesrin Tutaş Günaydın, Ömer Kamil Doğan
Sayfalar 14 - 17

4.
Karaciğerde Atrofi-Hipertrofi Kompleksi Gelişmiş Olgularda İntraoperatif Vasküler Yaralanmalar
Intraoperatıve Vascular Injurıes In Cases Wıth Atrophy-Hypertrophy Complex Of Lıver
Barış Tüzün, Murat Çağ, Nimet Süslü, Feyyaz Onuray, Levent Kaptanoğlu, Fatma Aykan, Tolgay Akın, Engin Baştürk, Selahattin Vural
Sayfalar 18 - 24

OLGU SUNUMU
5.
Hepatit A Enfeksiyonuyla İlişkili Şiddetli Trombositopeni: Olgu Sunumu
Severe Thrombocytopenıa Related To Hepatıtıs A Infectıon: A Case Report
Erdal Peker
Sayfalar 25 - 27

6.
Hipotiroidili Olguda Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Anesthetıc Approach Of Prımary Hypothyroıdısm: Case Report
Feriha Temizel, Tamer Kuzucuoğlu, Gülten Arslan, Hacer Yeter, Cihan Kolip, Zuhal Arıkan
Sayfalar 28 - 30

7.
Ergenlik döneminde memede dev fibroadenom: Olgu sunumu
Giant fibroadenoma of the pubertal breast: Case report
Ayşegül Yavuz, Ali Dursun Kan, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz
Sayfalar 31 - 34

8.
İki Taraflı Anterior Serebral Arter İnfarktına Bağlı Akinetik Mutizm: OLGU SUNUMU
Akınetıc Mutısm Due To Bılateral Infarctıon Of Anterıor Cerebral Artery: Case Report
Recep Alp, Selen İlhan Alp
Sayfalar 35 - 38

9.
Blefarokonjonktivitin az görülen bir nedeni: Phthiriasis palpebrarum
A rare and uncommon cause of blepharoconjunctivitis: Phthiriasis palpebrarum
Arzu Taşkıran Çömez, Onur Karadağ, Baran Kandemir, Ömer Kamil Doğan
Sayfalar 39 - 42

10.
İki Taraflı Legg-Calvé-Perthes Hastalığına Bağlı Oluşan İliopsoas Bursiti: Olgu Sunumu
An Ilıopsoas Bursıtıs Due To Bılateral Legg-Calvé-Perthes Dısease: Case Report
Muhsin Dursun, Volkan Gürkan, Haldun Orhun, Tuğrul Berkel, İlhan Bayhan
Sayfalar 43 - 47

11.
İnguinal Herni Kesesinde Akut Apendisit Hali: Olgu Sunumu
Acute Appendıcıtıs In An Inguınal Hernıa Sac: Case Report
Özgür Ekinci, Bülent Gürbüz, Süleyman Orman, Tolga Canbak, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Fikret Aksoy
Sayfalar 48 - 50

DERLEME
12.
Allerji Ve Anestezi
Allerji Ve Anestezi
Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan
Sayfalar 51 - 56
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale