E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 35 (1)
Cilt: 35  Sayı: 1 - 2024
1.
Front Matter
Front Matter

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Şok İndeks ve Modifiye Şok İndeksi, Gebeliğe Bağlı Hipertansif Bozukluklarda Morbiditeyi Tahmin Etmede Güvenilir Olabilir
Shock Index and Modified Shock Index Might be Reliable for Predicting Morbitidy in Pregnancy-Related Hypertensive Disorders
Kübra Çakar Yılmaz, Gül Çakmak, Ulgen Zengin, Sunullah Soysal, Ayten Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2024.19052  Sayfalar 1 - 7

3.
Böbrek Nakilli Hastalarda Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi: Yüksek Akımlı Arteriyovenöz Fistül
A Rare Cause of Pulmonary Hypertension in Patients With Renal Transplant: High-Flow Arteriovenous Fistula
Serap Yadigar, Pınar Özdemir, Erman Özdemir
doi: 10.14744/scie.2024.75875  Sayfalar 8 - 12

4.
Akut Kalp Yetmezliği Hastalarının Acil Servis Tekrar Başvurularını Etkileyen Faktörler
Factors Effecting Readmission of Acute Heart Failure Patients to Emergency Department
Ömer Faruk Gülsoy, Gorkem Alper Solakoglu, Ferhat Arslan, Çağatay Nuhoğlu, Şennaz Şahin
doi: 10.14744/scie.2023.67984  Sayfalar 13 - 19

5.
Patellar İnstabilitesi olan Hastalarda Farklı Skorlamalar ve Hasta Bağımlı Sonuçların Korelasyonu
Correlations of Different Objective and Patient Related Outcome Measures for Patellar Instability Patients
Muhammed Enes Karatas, Mehmet Salih Söylemez, Mehmet Mete Oruç, Güray Altun
doi: 10.14744/scie.2023.87847  Sayfalar 20 - 26

6.
COVID-19 Pandemisinin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı Şizofreni Hastaları Üzerindeki Etkisi
The Impact of the COVID-19 Pandemic in Schizophrenia Patients Registered with the Community Mental Health Center
İsmail Koç, Ebru Akbuğa Koç
doi: 10.14744/scie.2024.85579  Sayfalar 27 - 33

7.
Kolorektal Kanser Tarama Yaşının Düşürülmesinin Erken Tanı ve Tedavi Üzerindeki Etkisi: Türk Kohortunda Retrospektif Bir Çalışma
Impact of Lowering the Screening Age for Colorectal Cancer on Early Diagnosis and Treatment: A Retrospective Study in a Turkish Cohort
Cem Batuhan Ofluoğlu, Fırat Mülküt, Mehmet Mustafa Altıntaş, Ayhan Çevik
doi: 10.14744/scie.2024.45762  Sayfalar 34 - 38

8.
Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Acil Servise Başvuran Motosiklet Kazası Vakalarının Değerlendirilmesi
Motorcycle Accident Cases Presented to the Emergency Department Before and During the COVID-19 Pandemic
Emre Çetin, Halil Doğan
doi: 10.14744/scie.2024.70048  Sayfalar 39 - 46

9.
Hemoglobin A1c ile Hemogram Kaynaklı Yeni İnflamatuvar İndeksler Arasındaki İlişki
The Relationship Between Hemoglobin A1c and Hemogram-derived Novel Inflammatory Indices
Soner Yesilyurt, Ekmel Burak Ozsenel, Almila Senat, Osman Erinc
doi: 10.14744/scie.2024.07992  Sayfalar 47 - 53

10.
Uterin Prolapsus Cerrahisi Sonrası Miada Ulaşan Gebelik, Literatür Taraması ve Vaka Sunumu
Term Pregnancy Following Uterine Prolapse Surgery, Literature Review and Case Presentation
Gizem Boz İzceyhan, Eralp Bulutlar, Çetin kılıççı
doi: 10.14744/scie.2024.75508  Sayfalar 54 - 58

11.
COVID-19 Nedeniyle Yatan Hastalarda Serum ACE Düzeyi ile Hastalık Şiddeti Arasındaki İlişki
The Relationship between Serum ACE Level and Disease Severity in Patients Hospitalized Due To COVID-19 pneumonia
Berrin Zinnet Eraslan, Zeynep Yıldız, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Ersin Demirer, Elif Torun Parmaksız, Ayşe Batırel
doi: 10.14744/scie.2024.48039  Sayfalar 59 - 64

12.
Subkorakoid Efüzyon, Subskapularis Yırtıklarında Radyolojik Bir Belirteç Midir?
Subcoracoid Effusion in Subscapularis Tears Is it a Radiological Marker?
Ersin Şensöz, Engin Eceviz
doi: 10.14744/scie.2024.69320  Sayfalar 65 - 69

13.
Absolu Glokom Hastalarında Siklokriyoterapi Tedavisinin Ağrı Üzerine Etkinliği
Efficacy of Cyclocryotherapy on Pain in Patients with Absolute Glaucoma
Burcu Yelmi, Anıl Ağaçkesen, Burak Tanyildiz, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2023.24582  Sayfalar 70 - 73

14.
Hepatektomi Sonrası Laktat Seviyesi ile Sıvı Yönetimi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Lactate Level and Fluid Management After Hepatectomy
Mustafa Çolak, İlhan Ocak
doi: 10.14744/scie.2024.82698  Sayfalar 74 - 78

15.
PKOS’lu Hastalarda Serum Adiponektin ve Kisspeptin Düzeyleri ile İnsülin Direnci Arasındaki İlişki
Relationship Between Serum Adiponectin and Kisspeptin Levels and Insulin Resistance in Patients With Pcos
Muserref Banu Yılmaz, Sadik Sahin, Belgin Devranoğlu, Miray Nilufer Cimsit Kemahli, Zeynep Çelik, Beyza Nur Özkan, Eray Metin Guler, Ebru Kale
doi: 10.14744/scie.2024.38268  Sayfalar 79 - 84

16.
Tip 2 Diyabetli Hastalarda Mikroalbuminüri ile Serum Ürik Asit Seviyeleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Microalbuminuria and Serum Uric Acid Levels in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus
Nazire Aladağ, Funda Müşerref Türkmen
doi: 10.14744/scie.2024.99975  Sayfalar 85 - 90

17.
Yaşlılarda Alt Gastrointestinal Endoskopi: Tek Merkez Deneyimi
Lower Gastrointestinal Endoscopy in Elderly: A Single-center Experience
Muhammer Ergenç, Tevfik Kıvılcım Uprak
doi: 10.14744/scie.2022.15013  Sayfalar 91 - 97

LookUs & Online Makale