E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science DİABETES MELLİTUS'UN AKUT METABOLİK KOMPLİKASYONLARI - II: HİPERGLİSEMİK HİPEROZMOLAR NONKETOTİK KOMA [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1998; 9(4): 714-717

DİABETES MELLİTUS'UN AKUT METABOLİK KOMPLİKASYONLARI - II: HİPERGLİSEMİK HİPEROZMOLAR NONKETOTİK KOMA

Birsel Kavaklı1, Mehmet Sargın1, Mahmut Gümüş1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul


Birsel Kavaklı, Mehmet Sargın, Mahmut Gümüş. DİABETES MELLİTUS'UN AKUT METABOLİK KOMPLİKASYONLARI - II: HİPERGLİSEMİK HİPEROZMOLAR NONKETOTİK KOMA. South Clin Ist Euras. 1998; 9(4): 714-717
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale