E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Burundan Çıkan Taenia Saginata: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 64-66 | DOI: 10.14744/scie.2016.79745

Burundan Çıkan Taenia Saginata: Olgu Sunumu

Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın, Mustafa Özçetin, Melis Bayram Şirinoğlu, Serap Genç Yüzüak, Yetkin Ayhan, Mehmet Alay
Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği,i̇stanbul, Türki̇ye

İntestinal şeritler olarak da adlandırılan Taenia saginata, zorunlu insan paraziti olan bir sestoddur. Çiğ et ve türevlerinin sık tüketildiği ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada görülebilir. Çoğu hasta semptomsuz olmakla birlikte semptomu olan hastalar anüsden proglottidlerin hareketini hissedebilirler, diğer ilişkili semptomlar arasında bulantı, epigastrik ağrı ve anoreksi sayılabilir. Tanısı, makroskobik olarak gözlemlenmesi ve mikrobiyolojik yöntemlerle konmaktadır. Tedavisinde ‘praziquantel’ veya ‘niclosamide’ kullanılmaktadır. Bu yazıda, T. saginata proglottidlerini burnundan ve anüsünden çıkarma şeklinde klinik bulgu veren dört yaşındaki erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Burun çıkış yolu, çocuk, Taenia saginata.

Nasal Expulsion of Taenia saginata: A Case Report

Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın, Mustafa Özçetin, Melis Bayram Şirinoğlu, Serap Genç Yüzüak, Yetkin Ayhan, Mehmet Alay
Department of Pediatrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Taenia saginata is one of the species of intestinal tapeworms for which humans are the only definitive hosts. It occurs worldwide; however, it emerges mostly where the consumption of improperly cooked beef is common. Most human carriers are asymptomatic, and patients who are symptomatic may sense the movement of proglottids through the anus. Other associated symptoms are nausea, epigastric pain, and anorexia. The diagnosis is usually established by macroscopic determination and microbiological tests. Praziquantel and niclosamide are the therapeutic agents for the treatment. This study aimed to report a case of a 4-year-old boy, in which T. saginata proglottids were expelled through the nose and anus.

Keywords: Child, nasal expulsion, Taenia saginata.

Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın, Mustafa Özçetin, Melis Bayram Şirinoğlu, Serap Genç Yüzüak, Yetkin Ayhan, Mehmet Alay. Nasal Expulsion of Taenia saginata: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 64-66

Sorumlu Yazar: Yasemin Akın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale