E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Dev Kostal Fibröz Displazi: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 67-70 | DOI: 10.14744/scie.2017.82542

Dev Kostal Fibröz Displazi: Olgu Sunumu

Semih Koçyiğit1, Fatma Koçyiğit2, Serpil Bayındır2
1Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Elazığ
2Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ

Fibröz displazi normal kemik dokusunun rezorbe olarak yerini fibröz doku ve immatür kemik yapıların aldığı benign bir hastalıktır. Benign kemik tümörlerinin %5–7’sini oluşturduğu bildirilmiştir ve kosta tutulumu oldukça nadirdir. Semptomatik olgularda kitle cerrahi olarak eksize edilmeli ve oluşan defektin büyüklüğüne göre rekonstrüksiyon yapılmalıdır. Rekonstrüksiyon tekniği kemik toraksın stabilize edilmesi ve yumuşak doku defektlerinin greft ile kapatılmasını içermektedir. Bu yazıda, 18 yaşında nefes darlığı ve ağrı gibi atipik semptomlar ile fibröz displazi tanısı alan ve sandviç greft ile rekonstrüksiyon yapılan olgunun sunulması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Fibröz displazi, kosta, rekonstrüksiyon.

Giant Fibrous Dysplasia of the Rib: A Case Report

Semih Koçyiğit1, Fatma Koçyiğit2, Serpil Bayındır2
1Department of Chest Surgery, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey

Fibrous dysplasia is a benign disease in which normal bone tissue is resorbed by fibrous tissue and immature bone structure. Fibrous dysplasia has been reported to account for approximately 5%–7% of all benign bone tumors; the rib involvement is rare. Surgical resection is the preferred treatment method in symptomatic patients, and the reconstruction should be carried out according to the size of the defect. Reconstruction technique involves stabilizing the thorax and closed soft tissue defects with a graft. This study aimed to present a case of an 18-year-old patient diagnosed with fibrous dysplasia characterized by atypical symptoms such as shortness of breath and pain reconstructed with sandwich graft.

Keywords: Fibrous dysplasia, reconstruction, rib.

Semih Koçyiğit, Fatma Koçyiğit, Serpil Bayındır. Giant Fibrous Dysplasia of the Rib: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 67-70

Sorumlu Yazar: Serpil Bayındır, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale