E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Operasyon Sonrası Epidural Hematomu Taklit Eden Medpor Kemik İmplant [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 71-73 | DOI: 10.14744/scie.2017.33154

Operasyon Sonrası Epidural Hematomu Taklit Eden Medpor Kemik İmplant

Utku Adilay1, Bülent Güçlü2, Murat Göksel3, Semih Keskil4
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji AnaBilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Bursa, Türkiye
4Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Erken ameliyat sonrası rutin kraniyal bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde belirgin şekilde epidural hematomu taklit eden ve 24 saat sonraki kraniyal BT görüntülerinde epidural kitle görünümünün kaybolduğunun gözlendiği, gözenekli yüksek yoğunluklu polietilen kemik implantına (Medpor; Stryker, Kalamazoo, MI, USA) komşu hiperdens epidural bir kitleyi sunuyoruz. Bu olgu İngilizce literatürde Medpor ile yapılan kraniyal rekonstrüksiyonda epidural hematomu taklit eden ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Epidural hematom, kemik implant, Medpor, polietilen.

Medpor Bone Implant Mimicking Postoperative Epidural Hematoma

Utku Adilay1, Bülent Güçlü2, Murat Göksel3, Semih Keskil4
1Department of Neurosurgery, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
2Department of Neurosurgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Neurosurgery, Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
4Department of Neurosurgery, Kırıkkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey

Presently described is case in which early postoperative cranial computed tomography (CT) image demonstrated hyperdense epidural mass adjacent to microporous high-density polyethylene implant (Medpor; Stryker, Kalamazoo, MI, USA) that strongly mimicked epidural hematoma. Another cranial CT image obtained 24 hours after operation indicated that epidural mass had resolved. This case is the first in the English-language literature of mock epidural hematoma related to cranial reconstruction with Medpor.

Keywords: Bone implant, epidural hematoma, Medpor, polyethylene.

Utku Adilay, Bülent Güçlü, Murat Göksel, Semih Keskil. Medpor Bone Implant Mimicking Postoperative Epidural Hematoma. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 71-73

Sorumlu Yazar: Utku Adilay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale