E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Nadir Bir Olgu: Kor Triatriatum Dekster [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 61-63 | DOI: 10.14744/scie.2017.79926

Nadir Bir Olgu: Kor Triatriatum Dekster

Ali Orgun, Alper Hazım Gürsu, Emine Azak, Ayşe Esin Kibar, İbrahim İlker Çetin
Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Kor triatriatum dekster (KTD) sinüs venosusdaki embriyonal sağ kapağın sebat etmesi sonucu oluşan oldukça nadir görülen bir doğumsal kalp defektidir. Kor triatriatum deksterin klinik bulguları tıkanmanın derecesi ile ilişkilidir. Bazı semptomsuz olgular farklı nedenlerle ekokardiyografi çekilirken tanı alabilirler. Bu yazıda, akut romatizmal ateş (ARA) ön tanısı ile çekilen ekokardiyogramda KTD saptanan 12 yaşındaki kız hasta sunuldu. Bu sunumun amacı, KTD tanısının zor olduğunu ve tanı için ekokardiyogram ile sağ atriumun dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulamaktı.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, kor triatriatum, romatizmal ateş, üç boyutlu.

A Rare Case: Cor Triatriatum Dexter

Ali Orgun, Alper Hazım Gürsu, Emine Azak, Ayşe Esin Kibar, İbrahim İlker Çetin
Department of Pediatric Cardiology, Ankara Children’s Hematology Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Cor triatriatum dexter (CTD) is a rare congenital heart disorder that is result of persistence of the right valve of the embryonic sinus venosus. Clinical significance of CTD is related to degree of obstruction. Asymptomatic patients may be diagnosed during echocardiographic examination performed for unrelated reasons. Presently described is case of a 12-year-old girl with initial diagnosis of acute rheumatic fever whose echocardiogram revealed presence of CTD. Aim of this report was to emphasize that diagnosis of CTD can be difficult and requires careful evaluation of the right atrium by echocardiogram.

Keywords: Cor triatriatum, echocardiography, rheumatic fever, three-dimensional.

Ali Orgun, Alper Hazım Gürsu, Emine Azak, Ayşe Esin Kibar, İbrahim İlker Çetin. A Rare Case: Cor Triatriatum Dexter. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 61-63

Sorumlu Yazar: Ali Orgun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale