E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Makroglossi ve Ödem Bulguları ile Multipl Miyelom Tanısı [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 53-56 | DOI: 10.14744/scie.2016.25993

Makroglossi ve Ödem Bulguları ile Multipl Miyelom Tanısı

Sonat Pınar Kara1, Atakan Tekinalp2, Bülent Bilir1, Hasan Değirmenci3, Okan Avcı1, Meltem Öznur4, Burhan Turgut2
1Namık Kemal Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
2Namık Kemal Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
3Namık Kemal Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
4Namık Kemal Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

Bu olgu sunumunda makroglossi ve belirgin pretibial ödem gibi, non-spesifik semptomların ayırıcı tanısında multipl miyelomun da yer alabileceğinin önemi vurgulandı. Kırk dört yaşında erkek hasta, altı aydır devam eden ve giderek artan dilde büyüme, yutkunma zorluğu, bacaklarda şişlik şikayetiyle iç hastalıkları polikliniğine başvurdu. Boyun bilgisayarlı tomografi incelemesinde, dil boyutlarında simetrik belirgin artış gözlendi. Amioloidoza bağlı makroglossi ön tanısıyla dil biyopsisi gerçekleştirildi. Dil biyopsisi sonucu amiloidozla uyumlu bulguların saptanmaması üzerine rektal biyopsi yapıldı. Rektal biyopside amiloid birikimi gösterildi. Transtorasik ekokardiografide ejeksiyon fraksiyonu %48, sol ventrikülde konsantrik hipertrofi, evre-3 diyastolik disfonksiyon, kalp çevresinde 15–19 mm perikardiyal sıvı ve hafif mitral yetersizliği tespit edildi. Patolojik ve kardiyolojik bulgular ışığında hastaya amiloidoz tanısı konuldu. Amiloidoz tanısının primer hematolojik maliginite ile ilişkilendirilebileceği düşünülerek kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi yapıldı. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsi sonucunda multipl miyelom tanısı konulan ve tedavisi planlanan hasta kardiyopulmoner yetersizlik nedeniyle hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler: kalp yetersizliği, makroglossi, multipl miyelom, ödem.

The Diagnosis of Multiple Myeloma With Macroglossia and Edema Symptoms

Sonat Pınar Kara1, Atakan Tekinalp2, Bülent Bilir1, Hasan Değirmenci3, Okan Avcı1, Meltem Öznur4, Burhan Turgut2
1Department of Internal Medicine, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
2Department of Hematology, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
3Department of Cardiology, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
4Department of Pathology, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey

In this case, the importance of multiple myeloma in differential diagnosis of non-specific symptoms, such as macroglossia and significant pretibial edema, is highlighted. A 44-year-old male presented to the internal medicine outpatient clinic with complaints of ongoing and increasing enlargement of the tongue, difficulty in swallowing, and swelling of legs, all of which had been occurring for 6 months. In the CT scan, significant symmetrical enlargement of the tongue was detected. Making a pre-diagnosis of amyloidosis, a biopsy of the tongue was performed, but the results did not suggest amyloidosis. A rectal biopsy was therefore subsequently performed, and this time the results showed amyloid accumulation. Findings from the transthoracic echocardiography showed an ejection fraction of 48%, contrast hypertrophy in the left ventricle, Grade 3 diastolic dysfunction, 15–19 ml of pericardial fluid around the heart, and mild mitral failure. Taking into consideration the pathological and cardiologic findings, the patient was diagnosed with amyloidosis. Bearing in mind the possible relation between primary hematologic malignancy and amyloidosis, a bone marrow aspiration and a bone marrow biopsy were performed. From the results of the biopsy and aspiration of bone marrow, the patient was diagnosed with multiple myeloma and treatment plans were made accordingly. However, as the patient was in the process of undergoing treatment he died due to the development of cardiopulmonary failure.

Keywords: Edema, heart failure, macroglossia, multiple myeloma.

Sonat Pınar Kara, Atakan Tekinalp, Bülent Bilir, Hasan Değirmenci, Okan Avcı, Meltem Öznur, Burhan Turgut. The Diagnosis of Multiple Myeloma With Macroglossia and Edema Symptoms. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 53-56

Sorumlu Yazar: Meltem Öznur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale