E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Sinonazal yol primer mukozal malign melanomu: Olgu sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 35-40 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.53244

Sinonazal yol primer mukozal malign melanomu: Olgu sunumu

Ahmet Fatih Oruç1, Şule Karabulut Gül1, Alpaslan Mayadağlı1, Naciye Özşeker1, Hüseyin Tepetam1, Duygu Gedik1, Kemal Ekici1, Şükran Kayıpmaz2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Sinonazal yol mukozal malign melanomları olduça nadirdir, tüm mukozal malign melanomların %0.3-2’sini, baş boyun tümörlerinin ise %4’ünü oluşturur. Her iki cinste ileri yaşlarda görülür ve kötü prognozludur. Cerrahiyle beraber radyoterapi ve/veya kemoterapi tercih edilir. Lokal nüks oldukça sıktır ve aynı zamanda nüksetme tedavi başarısızlığının en önemli sebebidir. Kliniğimize tek taraflı burun tıkanıklığı ve burun kanaması şikayetiyle başvuran 76 yaşında kadın hastanın paranazal bilgisayarlı tomografisinde sinonazal yolda kitle görüldü. Kitlenin histolojik incelemeside malign melanom tanısı aldı.

Anahtar Kelimeler: Mukozal melanom, radyoterapi, sinonazal

Sinonasal tract primary mucosal malignant melanoma: Case report

Ahmet Fatih Oruç1, Şule Karabulut Gül1, Alpaslan Mayadağlı1, Naciye Özşeker1, Hüseyin Tepetam1, Duygu Gedik1, Kemal Ekici1, Şükran Kayıpmaz2
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Resarch Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Resarch Hospital, Department of Patology, Istanbul, Turkey

Sinonasal tract mucosal malignant melanomas are rare, accounting for between 0.3% and 2% of all malignant melanomas and about 4% of head and neck melanomas. They occur in older patients of both genders and frequently have poor prognoses. Surgery accompanied by radiation and/or chemotherapy is generally used as treatment. The frequency of local recurrence is high and recurrence is also the major determinant of treatment failure. Herein we report the case of a 76 year-old woman who was admitted with unilateral nasal obstruction and epistaxis. She also had a mass lesion in the sinonasal tract of her paranasal BT. A histological examination of the mass indicated malignant melanoma.

Keywords: Mucosal melanoma, radiotherapy, sinonasal

Ahmet Fatih Oruç, Şule Karabulut Gül, Alpaslan Mayadağlı, Naciye Özşeker, Hüseyin Tepetam, Duygu Gedik, Kemal Ekici, Şükran Kayıpmaz. Sinonasal tract primary mucosal malignant melanoma: Case report. South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 35-40

Sorumlu Yazar: Ahmet Fatih Oruç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale