E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Kemoterapi ve radyoterapi sonrasında gelişen Stevens-Johnson sendromlu bir olgu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 30-34 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.62634

Kemoterapi ve radyoterapi sonrasında gelişen Stevens-Johnson sendromlu bir olgu

Demet Çiçek1, İhsan Okur2, Enis Ertürkler3, Rahime İnci4, Selma Bakar Dertlioğlu1, İbrahim Kökçam1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ
3Beydağı Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Malatya
4Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Stevens-Johnson sendromu yüksek ateş, pürülan konjunktivit, eroziv stomatit ve jeneralize ekzantemli cilt lezyonları ile kendini gösteren bir hastalıktır. Etyolojide özellikle ilaçlar, enfeksiyon ajanları, karsinomlar, lösemiler ve kollajen doku hastalıkları gibi pek çok faktörün rol oynadığı bilinmektedir. Radyoterapi bu hastalığın etyolojisinde yer alan nadir nedenlerden biridir. Ancak radyoterapinin tek başına bir etken olup olmadığı konusu henüz daha aydınlatılmamıştır. Nazofarenks epidermoid karsinomu nedeniyle dosetaksel ve sisplatin kemoterapisi ile eş zamanlı radyoterapi alan ve radyoterapinin
34. gününde özellikle radyasyon uygulanan bölgede başlayarak tüm vücuda yayılan eritem, bül, yer yer erode alanlar ve hemorajik kurutlar, konjuktival hiperemi gelişen
hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kemoterapi, radyoterapi, Stevens-Johnson sendromu

A case with Stevens-Johnson syndrome after chemotherapy and radiotherapy

Demet Çiçek1, İhsan Okur2, Enis Ertürkler3, Rahime İnci4, Selma Bakar Dertlioğlu1, İbrahim Kökçam1
1Firat University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Elazig, Turkey
2Firat University Faculty of Medicine, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Firat University, Elazig, Turkey
3Beydagi State Hospital, Department of Dermatology, Malatya, Turkey
4Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Kahramanmaras, Turkey

Stevens-Johnson syndrome is a disease characterized by fever, purulent conjunctivitis, erosive stomatitis, and skin lesions with generalized exanthem. Many factors including drugs, infectious agents, carcinomas, leukemias, and collagen tissue diseases are known to play a role in its etiology. Radiotherapy is one of the factors that rarely has a part in the etiology of this disease. However, it is not clear whether radiotherapy is an etiological factor in and of itself. We present a case who had been receiving radiotherapy concurrently with docetaxel and cisplatin chemotherapy for epidermoid carcinoma. The patient developed erythema, bullae and occasional eroded areas that started at the site of radiation on the 34th day of radiotherapy and spread to the whole body, as well as hemorrhagic crusts and conjunctival hyperemia.

Keywords: Chemotherapy, radiotherapy, Stevens-Johnson syndrome

Demet Çiçek, İhsan Okur, Enis Ertürkler, Rahime İnci, Selma Bakar Dertlioğlu, İbrahim Kökçam. A case with Stevens-Johnson syndrome after chemotherapy and radiotherapy. South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 30-34

Sorumlu Yazar: Demet Çiçek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale