E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Desendan nekrotizan mediastinit: Nadir bir olgu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 45-48 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.30932

Desendan nekrotizan mediastinit: Nadir bir olgu

Tülin Durgun Yetim1, Şemsettin Okuyucu2, Sabahat Genç Akoğlu3, Ali Balcı4, Güldem Ekşi2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Hatay

Desendan nekrotizan mediastinit (DNM) nadir, fakat yüksek oranda ölümcül seyreden bir durumdur. Sıklıkla orofarenjeal veya odontojenik şiddetli enfeksiyonlara bağlı gelişen bir
komplikasyondur. Kliniğe, DNM tablosu ile başvuran 50 yaşında kadın hastada trakeaotomi açılarak, transservikal girişimle boyundaki apse drene edildi. Apse lojundaki nekrotik dokulara debridman uygulandı. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde ampiyem poşları oluşması ve retrofarinjeal bölgeden cerahat içeriğinin mediastene yayılımı olması üzerine dekortikasyon ve ampiyemektomi yapıldı. Mediastinal plevra açılarak mediasten temizlendi. Hasta sorunsuz olarak taburcu edildi. Derin boyun enfeksiyonuna ikincil gelişen DNM’li olgu nadir görülmesi ve başarılı tedavisi nedeniyle
literatür eşiğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Desendan nekrotizan mediastinit, derin boyun enfeksiyonu, sekonder

Descending necrotizing mediastinitis: A rare case

Tülin Durgun Yetim1, Şemsettin Okuyucu2, Sabahat Genç Akoğlu3, Ali Balcı4, Güldem Ekşi2
1Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Hatay, Turkey
2Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaringology, Hatay, Turkey
3Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Hatay, Turkey
4Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Hatay, Turkey

Descending necrotizing mediastinitis (DNM) is a rare fatal complication. It mostly develops due to severe oropharyngeal or odontogenic infections. A 50-year-old female patient who admitted to our department with the diagnosis of DNM underwent tracheotomy, and the abscess in her neck was drained with transcervical resection. Necrotic tissue in the area was debrided. Since thorax computerized tomography revealed formation of empyema pouches and emission of pus content from the retropharyngeal area into the mediastinum, decortication and empyemectomy were performed. The mediastinal pleura was resected and the mediastinum was cleaned. The patient was discharged with full recovery. Descending mediastinitis secondary to a deep neck infection is a rare occurrence. This study aims to share this successfully treated case in the light of the literature.

Keywords: Descending necrotizing mediastinitis, deep neck infection, secondary

Tülin Durgun Yetim, Şemsettin Okuyucu, Sabahat Genç Akoğlu, Ali Balcı, Güldem Ekşi. Descending necrotizing mediastinitis: A rare case. South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 45-48

Sorumlu Yazar: Tülin Durgun Yetim, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale