E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Mitral Valv Prolapsusu ve Gebelik [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 39-41

Mitral Valv Prolapsusu ve Gebelik

A Tarık Altınok1, Sadullah Bulut1, Suzan Ünal1, Orhon Ergin1, Adil Yüksel1
Kartal Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul

Kardiak görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemeler sonucunda Mitral Valv Prolapsusu (MVP) oldukça sık rastlanan bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır. Genel populasyonun % 2,5-5'inde saptanmıştır. 1970'lerde MVP 10 yılın kardiak hastalığı olarak tanımlanmıştı. Son çalışmalar MVP'nin selim kliniği nedeni ile bir MVP sendromu varlığı sorusunu ortaya çıkarmıştır. Sunduğumuz olgu da semptomsuz olup ilk prenatal muayenede duyulan bulgular nedeni ile yapılan tetkiklerde saptanmış, gebelik, doğum ve lohusalık dönemi tamamen olaysız seyretmiştir.


A Tarık Altınok1, Sadullah Bulut1, Suzan Ünal1, Orhon Ergin1, Adil Yüksel1

As a consequence of advances in cardiac imaging, mitral valvc prolapsus (MVP) has become a commonly recognized finding, occurringin 2.5 % to S % of the general population. In the 1970's MVP was described as the "cardiac disease of the decade". Recent studies however, have underscored the benign clinical course of MVP, raising questions about the existence of a "mitral valve prolaps syndrome". Our case of MVP was also symptomless and diagnosed on the first prenatal examination. The course of pregnancy, delivery and puerperium was uneventful.


A Tarık Altınok, Sadullah Bulut, Suzan Ünal, Orhon Ergin, Adil Yüksel. Mitral Valv Prolapsusu ve Gebelik. South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 39-41
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale