E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Eksperimental Effüzyonlu Otitis Media'da Klinik ve Histopatolojik Bulgular [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 5-9

Eksperimental Effüzyonlu Otitis Media'da Klinik ve Histopatolojik Bulgular

Cüneyt Alper1, Şeref Ünver1, Cengiz Yağız1, Temel Coşkuner1
Kartal Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul

Effüzyonlu otitis media'ya bağlı klinik ve histopatolojik bulguları araştırmak amacıyla, deneysel bir hayvan modeli oluşturularak İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezi'nde (DETAM) uygulandı. Fonksiyonel ve mekanik östaki tübü obstrüksiyonu yoluyla effüzyonlu otitis media geliştirebilmek için, materyal olarak kullanılan 20 adet guines pig'e, cerrahi mikroskop ve mikroşirürjikal aletler kullanılarak yarık damak, muskulus tensor veli palatini kesişi, östaki tübü nazofaringeal orifisi koterizasyonu gibi cerrahi işlemler uygulandı. 5 kobaya ait 10 kulak kontrol grubunu oluşturdu. Bu işlemler sonucunda kobayların 30 güne kadarki takiplerinde % 20 oranında akut otitis media ve % 36.6 oranında effüzyonlu otitis media geliştiği gözlendi. Östakileri koterize edilen kulaklarda akut otit'in, tensor veli palatini kasları kesilen kulaklarda effüzyonlu otitis media'nın daha erken ve yüksek oranda görülmesi dikkat çekiciydi. Kulakların % 48'inde seröz effüzyon, % 6.8'inde pürülan effüzyon mevcuttu. Effüzyonların incelenen yaymaları klinik tanılarla uyumlu olarak değişen oranda hücresel elemanların varlığını göstermekte idi. Doku kesitlerinde nonspesifik enflamatuar değişiklikler gözlendi. Elde edilen sonuçların ilgili literatürle genel olarak uyumlu olduğu anlaşıldı.


Cüneyt Alper1, Şeref Ünver1, Cengiz Yağız1, Temel Coşkuner1

An experimental animal model is established in order to examine the clinical and the histopathological findings resuıting from otitis media with effusion. By this procedure, we found out that during their up to 30 days' follow-up, %20 of the guineapig had developed acute otitis media and %36.6 otitis media with effusion and the effusions and the tissue cross-sections that we have examined were similar with the findings.


Cüneyt Alper, Şeref Ünver, Cengiz Yağız, Temel Coşkuner. Eksperimental Effüzyonlu Otitis Media'da Klinik ve Histopatolojik Bulgular. South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 5-9
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale