E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Supraaortik ve Serebral Damarların Nadir Görülen Anomalileri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 13-17

Supraaortik ve Serebral Damarların Nadir Görülen Anomalileri

Kürşad Kutluk1, Martin Schumacher2
1SB / HÜTF Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Freiburg Üniversitesi, Nöroradyoloji Seksiyonu, Almanya

AMAÇ: Nadir görülen 6 anomali vakası sunulmuştur: 1-İnternal karotis arter aplazisi, 2- Bilateral oftalmik arterlerden çıkan orta meningeal arterler, 3- Oftalmik arterden çıkan ve meningiomu besleyen orta meningeal arter, 4- Posterior inferior serebellar arter ile sonlanan vertebral arter, 5- inferior tiroid arterden çıkan stenotik vertebral arter, 6- Aort arkusundan direkt çıkan ve inferior tiroid arteri veren vertebral arter, internal karotis arter aplazisi ile ilgili kısa bir vaka takdimi yapılmış, çoğunluğu tesadüfi tanınan diğer vakaların ise anjiografik bulguları sunulmuştur.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:


Kürşad Kutluk1, Martin Schumacher2
1
2

OBJECTIVE: The angiographical findings of 6 cases with rare anomalies are presented. These are: 1- Aplasia of the internal carotid artery, 2- Middle meningeal arteries coming from ophthalmic arteries on both sides, 3- Middle meningeal artery which originates from the ophthalmic artery feeding a meningioma, 4- Vertebral artery terminates in PICA, 5- Stenotic vertebral artery originating from the inferior thyroid artery, 6- Vertebral artery originating directly from the aortic arch giving off to the inferior thyroid artery. A short report of the case with aplasia of internal carotid artery is given, the others are mentioned only by their angiographical findings.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:


Kürşad Kutluk, Martin Schumacher. Supraaortik ve Serebral Damarların Nadir Görülen Anomalileri. South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 13-17

Sorumlu Yazar: Kürşad Kutluk
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale