E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Selektif Vagotominin Kronik Duodenal Ülserde Yeri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 18-23

Selektif Vagotominin Kronik Duodenal Ülserde Yeri

Aydan Sungurtekin1, Bekir Avar2, Yusuf Kılıç3, Hakan Güven4, Sedat Kamalı4
1Kartal Devlet Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2S.S.K. Okmeydanı Hastanesi, 5. Genel Cerrahi Kliniği Şefi, İstanbul
3S.S.K. Okmeydanı Hastanesi, 5. Genel Cerrahi Kliniği Uzmanı, İstanbul
4S.S.K. Okmeydanı Hastanesi, 5. Genel Cerrahi Kliniği Asistanı, İstanbul

AMAÇ: Komplike veya nonkomplike toplam 86 Duodenal ülserli olguda selektif vagotomi, standart ameliyatlardan biriyle uygulandı. 60 olgu postoperatil' 6. ve 12. aylarda incelendi. Operatif ölüm %0, intraoperatif komplikasyonlar 2 (%3), postoperatif komplikasyonlar 9 (%15) olguda görüldü. 2 olguda residiv tespit edildi. Genel klinik neticeler %85 olguda " iyi", %93 olguda "yeterli" olarak değerlendirildi. %8 hafif
diare tespit edildi. Ağır diare görülmedi. %30 olguda hafif dumping belirlendi. Hollander kriterlerine göre yapılan insülin testi %27 olguda pozitif bulundu. Bazal sekresyonun %83-93 oranında düştüğü belirlendi. Pentagastrin ile yapılan Maksimal Asit Stimülasyonunun, Vagotomi + pyloroplastiden sonra %51, Vagotomi + Distal Antrektomi + B i 'den %87, Vagotomi + Antrektomi + B 2'den sonra %95 düştüğü tespit edildi. Yaptığımız çalışmada amaç Kronik Duodenal Ülserde, farklı vagotomi metodlarından hangisinin öncelikle düşünülmesi gerektiğini araştırmak olup erken neticelerden selektif vagotominin drenaj ameliyaltlarından biriyle veya antrektomi ile beraber yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:


Aydan Sungurtekin1, Bekir Avar2, Yusuf Kılıç3, Hakan Güven4, Sedat Kamalı4
1
2
3
4

OBJECTIVE: A prospective, controlled study on a standardized selection procedure of patients for surgical treatment and on astandardize operation technique of selective vagotomy was carried out with 86 patients suffering from chronical uncomplicated or complicated duodenal ulcers. The first controll was perfomed 6th to 12th months following surgical treatment in 60 patients. No operative mortality was obtained, intraoperative and postoperative complications were observed in 2 (3%) and 9 (15%) of patients, whereas recurrent ulcers were found in 2 (3%) cases. The overall assesment of the clinical condition according to a modified classification of Visick was "good" in 85% and "satisfactory" in 93% of the patients. Mild diarrhea was observed in 8%, severe diarrhea in none and mild dumping in 30% of the patients. Positive insulin tests according to criteria of Hollander were observed in 27% of the cases. Basal secretion was reduced hy 83-93%, the pentagastrin stimulaıed maximum secretion by 51-95%. This study was a preliminery research completed by another trial, in which two operative techniques
for the treatment of chronical duodenal ulcer will be compared. The early results of our sıudy, however, are in favour of the concept of an individually adapted treatment with selective vagotomy in duodenal ulcer.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:


Aydan Sungurtekin, Bekir Avar, Yusuf Kılıç, Hakan Güven, Sedat Kamalı. Selektif Vagotominin Kronik Duodenal Ülserde Yeri. South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 18-23

Sorumlu Yazar: Aydan Sungurtekin
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale