E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Batında Nadir Yerleşim Gösteren Bir Kist Hidatik Olgusu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 51-52

Batında Nadir Yerleşim Gösteren Bir Kist Hidatik Olgusu

Ergin Olcay1, Zeki Çavuşoğlu1, Şahin Barut1
Kartal Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Batında nadir lokalizasyon gösteren bir kist hidatik olgusu sunuldu. Karaciğer hilusunda, safra kesesi arkasında, böbrek önünde, deodenumun ikinci parçasına penetre olarak bulunan iki kist hidatik kitleye, parsiyel kistektomi ve intrafleksiyon tekniği ile cerrahi müdahale yapıldı. Ayrıca 1988-1989 yıllarında, klinikte 17 kist hydatik olgusuna da çeşitli cerrahi teknikler uygulandı.


Ergin Olcay1, Zeki Çavuşoğlu1, Şahin Barut1

This article summarizes a rarely seen cyst-hydatic cases with rare localizations in different parts of abdomen. Details of routine surgeries, post-op. periods and our conclusions on routine applications are briefly stated. Materials of this article are 17 cyst-hydatic cases which took place during 1988-89 in our clinic and all surgical applications are stated.


Ergin Olcay, Zeki Çavuşoğlu, Şahin Barut. Batında Nadir Yerleşim Gösteren Bir Kist Hidatik Olgusu. South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 51-52
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale