E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Safra Yollarına Açılan Karaciğer Kist Hidatiklerinde Tanı ve Tedavi Sonuçları (32 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi) [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 24-27

Safra Yollarına Açılan Karaciğer Kist Hidatiklerinde Tanı ve Tedavi Sonuçları (32 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi)

Levent Bozatlı1, Selim Demirci2, Turgut Çavuşoğlu2, Ebru Erbayat2, İsmail Kayabalı2
1Kartal Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D., Ankara

AMAÇ: 32 hastadan meydana gelen safra yollarına açılmış bir kist hidatik serisi sunuldu. Belirtiler her zaman tipik değildir. Tanıda en çok yardımcı yöntem ultrasonografidir. Yanlış ön tanı oranı %10'dur. Karaciğerdeki kist hidatik tedavisinde, %52.7 marsupiyalizasyon ve dış drenaj, %12.4 basit dış drenaj, %3.1 kisto-jejunostomi, %3.1 atipik hepatektomi ve %3.1 omentum plombajı yapıldı. Koledok patolojisinin tedavisi için sistemik T drenajı uygulandı. Koledok safrasının bakteriolojik muayenesi %11.1 steril olduğunu gösterdi. Total morbidite %36.5'dir. Mortalite yoktur. Uzun süreli takibler cesaret verici olmuştur.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:


Levent Bozatlı1, Selim Demirci2, Turgut Çavuşoğlu2, Ebru Erbayat2, İsmail Kayabalı2
1
2

OBJECTIVE: A series of 32 patients with hydatid cyst opening in bile duct were presented. The findings are not always typical. UItrasonography is the best method in diagnosis. For the therapy of hydatid cyst in the liver, marsupialization and external drainage, simple external drainage, cysto-jejunostomi, atypical hepatic resection,and omentum implantation were performed in ratios of: 52,7%,12.4%,3.1%,3.1%, 3.1 %, respectively. For the treatment of choledocal pathology, (T) drainage was performed. Bacteriological analyses of choledocal bile showed 11% was sterile. Total morbidite is 36%. There is no mortalite. The result of long-term fallow-up are encouraging.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:


Levent Bozatlı, Selim Demirci, Turgut Çavuşoğlu, Ebru Erbayat, İsmail Kayabalı. Safra Yollarına Açılan Karaciğer Kist Hidatiklerinde Tanı ve Tedavi Sonuçları (32 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi). South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 24-27

Sorumlu Yazar: Levent Bozatlı
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale