ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 1 (4)
Volume: 1  Issue: 4 - 1990
RESEARCH ARTICLE
1.
SEGMENTER PANKREAS OTOTRANSPLANTASYONU YAPILAN KÖPEKLERDE EKZOKRİN DİVERSİYON YÖNTEMLERİ
C Yeğen, Ö Aktan, H Döşlüoğlu, N Okboy, N Baykan, R Yalın, Y Göğüş
Pages 197 - 199

2.
ÜLKEMİZDE ASTMA'NIN EPİDEMİYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ
Yaşar Yılmazkaya, Fevzi Güneş
Pages 200 - 206

3.
VİRAL HEPATİTLİ OLGULARDA SERUM PREALBUMİN DÜZEYLERİ
Işık Türkalp, Günay Gözüm, Mualla Ayyıldız
Pages 207 - 208

4.THE REASONS AND PREVENTIONS OF SKI INJURIES
Bilge Aykurt, Muzaffer Aykurt
Pages 209 - 214

5.
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE İNTRAVENÖZ STREPTOKİNAZ UYGULAMASI VE ÖNEMİ
Özgür Şamilgil, Ali Yayla, Selahattin Ertürk, Birsel Kavaklı
Pages 215 - 220

6.
PLEURAL EFFÜZYONLARIN TANI VE TAKİBİNDE ULTRASONOGRAFİNİN ÖNEMİ
A Özgüner, M İnalhan, O Oran, E Akgün, E Tutar
Pages 221 - 222

7.
ÇOCUKLARDAKİ EKSTRENSEK ASTMANIN İMMUNOTERAPİSİNDE EV TOZU AKARLARI (D.PTERONYSSİNUS, D.FARİNAE)'NIN SPESİFİK IGG4'LERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (ÖN RAPOR)
Leyla Tural, Mualla Ayyıldız
Pages 223 - 225

8.
AKTİF VE KRONİK TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE İKİ AYLIK TEDAVİ SONRASI İMMÜN GLOBULÜN DEĞERLERİ
Rahmi Irmak, Ahmet Ilgazlı, Ali Yayla, Sevim Ak
Pages 226 - 228

9.
POPLİTEAL KİSTLERİN İNCELENMESİNDE ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERİ
Muraz Üzel, Muzaffer Yıldız, Sırrı Aksu, Ayhan Baran, Nevzat Aydoğdu, Mustafa Çetin, Ekmel Yorgancıgil
Pages 229 - 233

10.REPAIR OF INCISIONAL HERNIAS WITH
Yıldırım Gülhan, Zeki Memiş, Lokman Eldem, Necmi Kurt, Faik Çelik, Mustafa Gülmen
Pages 234 - 236

CASE REPORT
11.
MULTİKİSTİK DİSPLAZİK BÖBREK HASTALIĞI (BİR OLGU TAKDİMİ)
A Özgüner, M İnalhan, E Tutar, O Oran
Pages 237 - 239

12.
SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ'YE BAĞLI İNTRASEREBRAL KANAMALAR
Sevinç Aktan, Canan Aykut, Önder Us
Pages 240 - 242

REVIEW
13.
ÜST GASTROİNTESTİNAL VARİS DIŞI KANAMALAR VE ENDOSKOPİK TEDAVİSİ
Lütfi Değirmencioğlu
Pages 243 - 245
Abstract |Full Text PDF

14.
AFLATOKSİNLER VE KANSER
L Afrasyap
Pages 246 - 250
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale