ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 243-245

ÜST GASTROİNTESTİNAL VARİS DIŞI KANAMALAR VE ENDOSKOPİK TEDAVİSİ

Lütfi Değirmencioğlu1
İstanbul Polis Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği


Lütfi Değirmencioğlu. ÜST GASTROİNTESTİNAL VARİS DIŞI KANAMALAR VE ENDOSKOPİK TEDAVİSİ. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 243-245
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale