ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 221-222

PLEURAL EFFÜZYONLARIN TANI VE TAKİBİNDE ULTRASONOGRAFİNİN ÖNEMİ

A Özgüner1, M İnalhan1, O Oran1, E Akgün1, E Tutar1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Pleural effüzyonlu vakaların tanı ve niteliğinin belirtilmesinde ultrasonografi'nin etkinliğini araştırmak amacı ile 24 (Yirmidört) hasta incelendi. Sonuçta PA ve lateral akciğer grafilerinin göstermekte yetersiz kaldığı olgularda U.S.'nin daha kesin ve ayrıntılı bir yöntem olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: PLEURAL EFFÜZYON, ULTRASONOGRAFİ

A Özgüner, M İnalhan, O Oran, E Akgün, E Tutar. PLEURAL EFFÜZYONLARIN TANI VE TAKİBİNDE ULTRASONOGRAFİNİN ÖNEMİ. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 221-222
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale