ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
[South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 237-239

MULTİKİSTİK DİSPLAZİK BÖBREK HASTALIĞI (BİR OLGU TAKDİMİ)

A Özgüner1, M İnalhan1, E Tutar1, O Oran1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Tekrarlayan kusma atakları olan ve rehidratasyon ile klinik ve lab. bulguları kısa sürede düzenlenen hastaya yapılan ayrıntılı incelemeler sonucu sol MKDB hastalığı saptandı. Literatürde destekler açıklama olmamasına rağmen, MKDB'nin kusma nöbetleri ile bir ilişkisinin olup olmayacağı sorusu ortaya çıktı. Sol nefrektomi uygulanan hastada kusma atakları sıklığı ve şiddetinde belirgin bir azalma oldu.


A Özgüner, M İnalhan, E Tutar, O Oran. MULTİKİSTİK DİSPLAZİK BÖBREK HASTALIĞI (BİR OLGU TAKDİMİ). South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 237-239
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale