ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
[South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 197-199

SEGMENTER PANKREAS OTOTRANSPLANTASYONU YAPILAN KÖPEKLERDE EKZOKRİN DİVERSİYON YÖNTEMLERİ

C Yeğen1, Ö Aktan1, H Döşlüoğlu1, N Okboy1, N Baykan1, R Yalın1, Y Göğüş1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi AD

Segmenter pankreas ototransplantasyonu yapılan köpeklerde ekzokrin diversiyon yöntemlerini karşılaştırmak için planlanan bu çalışmada ikişer köpekten oluşan 3 grup deney yapılmıştır. Birinci grupta greft retroperitoneal yerleştirilmiş ve kanalı bağlanarak kapatılmıştır. İkinci grupta greft yine retroperitoneal olarak yerleştirilmiş fakat kanalı açık bırakılmıştır. Üçüncü grupta greft intraperitoneal yerleştirilmiş ve kanalı açık bırakılarak serbest drenajı sağlanmıştır. Her üç grupta da vaskülarizasyon femoral arter ve venin kullanılması ile yapılmıştır. İki ay gözlenen köpeklerin greftlerinden yapılan histolojik incelemelerde birinci grupta yaygın fibrozis, ikinci grupta pankreatik inflamasyon ve trombozis, üçüncü grupta ise normal histolojik bulgular tespit edilmiştir. Sonuç olarak deneysel pankreas ototransplantasyonu yapılan köpeklerde intraperitoneal açık kanal uygulamasının kolay yapılabilir ve güvenli bir yöntem olduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: PANKREAS OTOTRANSPLANTASYONU, EKZOKRİN DİVERSİYON

C Yeğen, Ö Aktan, H Döşlüoğlu, N Okboy, N Baykan, R Yalın, Y Göğüş. SEGMENTER PANKREAS OTOTRANSPLANTASYONU YAPILAN KÖPEKLERDE EKZOKRİN DİVERSİYON YÖNTEMLERİ. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 197-199
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale