ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science REPAIR OF INCISIONAL HERNIAS WITH [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 234-236

REPAIR OF INCISIONAL HERNIAS WITH

Yıldırım Gülhan1, Zeki Memiş1, Lokman Eldem1, Necmi Kurt1, Faik Çelik1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kln

44 patients, have been treated with Dick method which is extraperitoneal double stranded suture technic in the repair of the incisional hernias. The patients have been followed about 58 months. Only one of them in this group (%2.3) has been relapsed. Mortality rate was zero (%0). In Conclusion; Dick Metod has advantage in the incisional hernia repairing, such as without opening the peritoneum, usefulness in all types of the suture lines and all types of defects and also cost effective for the patient.


DİCK YÖNTEMİ İLE İNSİZYONEL HERNİLERİN ONARIMI

Yıldırım Gülhan1, Zeki Memiş1, Lokman Eldem1, Necmi Kurt1, Faik Çelik1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kln

Kısaca, Ekstraperitoneal, iki katlı fasya takviyesi diye tanımlanabilen "Dick Yöntemi" ile 44 olguda insizyonel herni onarımı yapıldı. Ortalama 58 ay takip edilen olguların 1 tanesinde (%2,3) nüks görüldü. Mortalite 0'dır. Peritonu açmama, her tip keşide ve her büyüklükte defekte uygulanabilmesi, maliyet yükü getirmemesi ve teknik güçlüğünün olmaması gibi avantajlara sahip Dick yöntemi'nin, insizyonel herni onarımında etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.


Yıldırım Gülhan, Zeki Memiş, Lokman Eldem, Necmi Kurt, Faik Çelik, Mustafa Gülmen. REPAIR OF INCISIONAL HERNIAS WITH. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 234-236
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale