ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE REASONS AND PREVENTIONS OF SKI INJURIES [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 209-214

THE REASONS AND PREVENTIONS OF SKI INJURIES

Bilge Aykurt1, Muzaffer Aykurt1
Marmara Üniversitesi

In our Country about fifteen thousands people ski at the weekend in winter in some ski center. We observed the skiers, on the ski areas and we made interviews with injured skiers, in some ski centers to determine the reasons of the ski injuries. In our investigations, we found the reason of the ski injuries as follows: Poor adjustment of ski boot bindings, lack of education and experience of skiers, unsuitable ski length and ski boots, exhaustion (greatly fatigued), sloping and irregular ski areas, fartness (high speed), poor snow condition such as icy, hard snow, wet snow, not to obey skiing and Federation of International Ski rules, poor physical fitness and being untrained. As a result of our investigation we determined necessary precautions.


KAYAK YARALANMALARI, NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ

Bilge Aykurt1, Muzaffer Aykurt1
Marmara Üniversitesi

Ülkemizde hafta sonlarında 10-15 bin kişi kayak yapmaktadır. Yirmibeş yıldan beri çalışmalar yaptığımız bu spor dalında görülen yaralanmaların nedenleri, muayene ve tedavi esnasında yaralanan kayakçılara ve ayrıca da kayak görevlilerine çeşitli sorularla ve alınan cevaplarla araştırıldı. Yirmi yıl süren ve 585 kayakçı üzerinde yapılan araştırmalardan sonra yaralanma nedenleri ülkemiz için şöyle saptandı: Kayak Bağlamalarının ayarlanmaması ve öneminin anlaşılmaması, kayak öğretmeninden öğrenilmemesi, kayağın kişiye uygun olmaması, kiralık ve emanet kayakla kayılması, aşırı yorgunluk, ayakkabı uygunsuzluğu, kayak pistinin dikliği, kontrolsüz hızlanma, pist dışında kayma, hava ve kar koşullan, Uluslararası Kayak Federasyonu (F.I.S.) kurallarına uymama, pistteki çukur ve tümsekler, fiziksel güç uygunsuzluğu ve çarpışmadır. Kayak yaralanmalarının olmaması için gerekli koruyucu önlemler nedenlere göre ayrıntılı olarak anlatıldı ve kayakçılara önerilerde bulunuldu.


Bilge Aykurt, Muzaffer Aykurt. THE REASONS AND PREVENTIONS OF SKI INJURIES. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 209-214
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale