ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 226-228

AKTİF VE KRONİK TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE İKİ AYLIK TEDAVİ SONRASI İMMÜN GLOBULÜN DEĞERLERİ

Rahmi Irmak1, Ahmet Ilgazlı1, Ali Yayla1, Sevim Ak1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

M. Tuberkulosis ile ilk defa ve daha önce karşılaşan bireylerde 2 ay 4'lü günlük tedavi öncesi ve tedavi sonrası immün cevabı araştırıldı. Aktif olgularda tedavi sonrası IgG ve IgM'in %16 daha fazla yükseldiği IgA'nın ise değişmediği tespit edildi. Kronik vakalarda ise tedavi sonrası IgG, IgM ve IgA'nın %6.6 oranında daha fazla yükseldiği saptandı.


Rahmi Irmak, Ahmet Ilgazlı, Ali Yayla, Sevim Ak. AKTİF VE KRONİK TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE İKİ AYLIK TEDAVİ SONRASI İMMÜN GLOBULÜN DEĞERLERİ. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 226-228
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale