ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
[South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 200-206

ÜLKEMİZDE ASTMA'NIN EPİDEMİYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ

Yaşar Yılmazkaya1, Fevzi Güneş1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve TBC Kliniği

Astma bronşiale en çok görülen akciğer hastalıklarından biridir. Son yıllarda hastalığın nedenleri ve tedavisi konularında önemli gelişmeler sağlanmasına karşın görülme sıklığı azalmamış, aksine artmıştır. Astma hastalığının görülme sıklığı prevalansı doğal seyriyle ilgili pek çok araştırma yapılmışsa da hastalığın tanımlamasında tek tip kriter kullanılmayışı sonuçların güvenilirliğini azaltmaktadır. Astım prevalansıyla ilgili Türkiye'de yapılan çalışmalar çok az hatta hiç denecek kadardır. Toplum genelinde yaygınlığı düşünülerek Türkiye'de 5 milyondan fazla kişide astma olduğu kabul edilebilir bir düşüncedir. Kliniğimize, polikliniklerimize son 5 yıllık süre içinde başvuran 54.250 kişiden astma bronşiale tanısı konulan 5.657 hastanın veri ve sonuçlarına göre bir çalışma yapıldı. Bu çalışma da astmanm Türkiye'deki illere göre dağılımı, yaşa göre dağılımı, kadın-erkek oranı, mesleksel durumları, IgE seviyeleri ve katılım ilişkileri araştırıldı ve çıkan sonuçlar değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: ASTMA, EPİDEMİYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ

Yaşar Yılmazkaya, Fevzi Güneş. ÜLKEMİZDE ASTMA'NIN EPİDEMİYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 200-206
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale